ลอรีอัล ประเทศไทย สนับสนุนวิชาชีพเสริมสวย

ลอรีอัล ประเทศไทย ส่งมอบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง มูลค่ากว่า 46.9 ล้านบาท ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ สำหรับใช้ประโยชน์ในสถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดทั่วประเทศที่มีการเรียนการสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเสริมความงาม

อาทิ วิทยาลัยสารพัดช่าง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โรงเรียนสอนแต่งหน้า สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาชีพเสริมสวย

โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นตัวแทนกระทรวงศึกษาธิการ รับมอบผลิตภัณฑ์ จาก ลอรีอัล ประเทศไทย นำโดย น.ส. อรอนงค์ ประทักษ์พิริยะ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ (ที่ 4 จากซ้าย) โดยผลิตภัณฑ์รวมมูลค่ากว่า 46.9 ล้านบาท ประกอบไปด้วยเครื่องสำอางที่สามารถนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาชีพเสริมสวย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *