เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ชวนอุดหนุนลองกอง ของดี จังหวัดยะลา

ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา ชวนอุดหนุนลองกอง สด ใหม่ ผลไม้ตามฤดูกาล รสชาติหวาน ของดี จังหวัดยะลา จากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มลองกองพัฒนาคุณภาพ บ้านสะเอะ อ.กรงปินัง จ.ยะลา ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยกระจายผลผลิตบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร โดยพบกับลองกองสดๆ รสอร่อยขนตรงจากสวนเพียง กิโลกรัมละ 40 –  80 บาท ได้ตั้งแต่วันนี้ – 22 ตุลาคม 2563 ณ ลานกิจกรรมด้านหน้า ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *