ชวนคุณครูทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมโครงการ “ครูต้นแบบสร้างนวัตกรรมสู่สังคม ตามรอยพระราชา”

มูลนิธิธรรมดี สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย (Thailand TESOL) สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมาคมนักเรียนเก่า เอ เอฟ เอส ประเทศไทย (TRAFS) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด และสำนักพิมพ์ดีเอ็มจี ขอเชิญชวนคุณครูทั่วประเทศเข้าร่วมอบรมโครงการ “ครูต้นแบบสร้างนวัตกรรมสู่สังคม ตามรอยพระราชา” สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา ผ่านการทำกิจกรรมเสริมทักษะเรียนรู้ สอดแทรกคุณธรรม 4 ประการ คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา พร้อมต่อยอดการสร้างนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด และสร้างสรรค์พัฒนาสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อสังคม

โครงการนี้จัดในวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เปิดรับสมัครโดยมีค่าลงทะเบียนเพียง 500 บาท (สำหรับค่าอาหารกลางวัน และ เบรก 2 มื้อ) รับสมัครถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เท่านั้น

ท่านอาจารย์ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ลิงค์นี้ https://forms.gle/SvzmxySU1YGSZ1N38 หรือสแกน QR Code ได้ในโปสเตอร์ ประกาศผลการคัดเลือก วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ทาง FB Pages : Thailand TESOL สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทย และมูลนิธิธรรมดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *