กระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา

0 0
Read Time:4 Minute, 59 Second

โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย กระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา โดยจัดแสดงทั่วประเทศ ถือเป็นของขวัญจากรัฐบาล เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชน ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ และการมีเวทีระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงความสามารถ

อีกทั้ง เพื่อส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงโขน ตามที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ – ยูเนสโก (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียนให้โขนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับชาติ 

กำหนดจัดแสดงตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 – กันยายน 2565  จำนวน 14 ครั้ง ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 จัดแสดงที่งานเกลือศิลป์ สร้างสรรค์ ริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 จัดแสดงที่งานวัฒนธรรมรวมใจถวายความภักดีน้อมสำนึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 จัดแสดงที่งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยา มรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 จัดแสดงในงานวันสมเด็ตพระนางเจ้ารำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 จัดแสดงในงานเที่ยวไทยสไตล์พรีเมียม ครั้งที่ 27 ณ ทรูไอคอนฮอลล์ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม  

วันที่ 26 ธันวาคม 2564 จัดแสดงในงานฤดูหนาว อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่  

วันที่ 17 มกราคม 2565 จัดแสดงที่วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

วันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา จัดการแสดง ณ จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 3 – 6 มีนาคม 2565 วิทยาลัยนาฎศิลป กาฬสินธุ์ จัดแสดงในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่า

วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2565 วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด จัดแสดงในงานบุญผะเหวดประจำปี 2565 ที่บริเวณ​บึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 2 เมษายน 2565 จัดแสดงในวันอนุรักษ์มรดกไทย ที่วังเก่า-วังใหม่ จังหวัดพัทลุง

วันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2565 จัดแสดงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามรธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ เวทีสนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช

เดือนกรกฎาคม 25645 จัดแสดงเนื่องในงาน “งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานี” ณ จังหวัดอุทัยธานี

เดือนสิงหาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จัดแสดงในงานรำลึกเสด็จประพาสต้นล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ที่ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่บริเวณหน้าพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) มีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการแถลงข่าว โดยได้กล่าวถึงความสำคัญของโขน มรดกทางวัฒนธรรมอันจับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโก ร่วมด้วยนายประเมษฐ์ บุณยะชัย ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) พ.ศ. 2563 ผู้จัดทำบทการแสดง นางสาวทัศนีย์ ขุนทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย – คีตศิลป์) พ.ศ. 2555 ผู้บรรจุเพลงร้องในการแสดง รศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) พ.ศ. 2548 ผู้กำกับการแสดง ร่วมด้วย ผศ.บุญพาด ฆังคะมะโน จากคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดำเนินรายการโดย ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร 

นอกจากนี้ นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานและมอบของที่ระลึกให้กับประธานในงาน อีกทั้ง ยังมีศิษย์เก่าจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แก่ “โจ้” สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา และ “เต๋า”  ภูศิลป์ วารินรักษ์ นักร้อง-นักแสดงจากช่องวัน มาร่วมงานด้วย

สำหรับการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด ลักษมีสีดา จัดการแสดงในโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อันทรงคุณค่าของชาติไทย และเพื่อเป็นการเผยแพร่การแสดงโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงสู่ประชาชนทั่วประเทศ โดยมีหน่วยงานในสังกัด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 18 แห่ง ประกอบไปด้วยคณะวิทยาลัยนาฏศิลป จำนวน 12 วิทยาลัย และวิทยาลัยช่างศิลป จำนวน 3 วิทยาลัย โดยทำการจัดการเรียนการสอน การแสดง การวิจัย และให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ    

เนื้อเรื่องกล่าวถึง เรื่องราวของนางสีดาที่ทศกัณฐ์ลักพาไปอยู่ยังกรุงลงกา พระรามยกทัพติดตามมาเพื่อนำนางกลับสู่อโยธยา ก่อให้เกิดศึกสงครามระหว่างมนุษย์กับยักษ์ หลังจากทศกัณฐ์สิ้นส่งผลให้สงครามสิ้นสุด พระรามจึงเชิญสีดากลับไปยังอโยธยา ทั้งนี้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์และความรักที่มั่นคงต่อพระราม นางสีดาจึงขอพิสูจน์ตนเอง ต่อหน้าพระรามและเหล่าเทวดาด้วยการลุยไฟ โดยตั้งสัตย์อธิษฐานว่าหากนางซื่อสัตย์ต่อสามีขออย่าให้มีความร้อนมอดไหม้ แต่หากนางไม่บริสุทธิ์ขอให้เปลวไฟเผากายหยาบของนาง จากนั้นเมื่อลุยไฟจึงเกิดปาฏิหาริย์มีดอกบัวบานผุดขึ้นรองรับ พระบาททุกย่างก้าว ไฟมิอาจทำอันตรายต่อนางสีดาได้ จึงเป็นข้อพิสูจน์ว่านางสีดาเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งกายและใจ บ้านเมืองกลับสู่ความสุขสงบร่มเย็นต่อไป

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

%d bloggers like this: