กรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน “ขายดีมาร์เก็ต” ชวนช้อปสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP คุณภาพดี

0 0
Read Time:4 Minute, 19 Second

กรมการพัฒนาชุมชน ตอกย้ำความสำเร็จของโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก พร้อมยกทัพผลิตภัณฑ์ OTOP คุณภาพดีให้ลูกค้าคนเมืองได้ช้อปอย่างจุใจ ในงาน “ขายดีมาร์เก็ต” วันที่ 1-3 กรกฎาคม 65 เวลา 10.00-22.00 น. เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยถึงความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ว่ากรมการพัฒนาชุมชนมีความคาดหวังในการสนับสนุน ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์โดยนำแนวความคิด องค์ความรู้ที่สร้างสรรค์ใหม่ๆมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของชุมชน มีการสร้างเรื่องราว การปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น มีขีดความสามารถและยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีศักยภาพทางการตลาดเพิ่มขึ้น เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์ สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้มีผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 359 ผลิตภัณฑ์

“ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน มีจำนวน 173,835 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังมีข้อจำกัดในเรื่องคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ยังไม่สวยงามโดดเด่น ไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ยังขาดองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม D ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จากผลการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม การปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการและชุมชน ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในยุค 4.0 สามารถสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน”

นายสุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดงาน “ขายดีมาร์เก็ต” ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโอทอป ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก จำนวน 35 ผลิตภัณฑ์ จาก 359 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆจากทั่วประเทศ และได้รับคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการพัฒนาซึ่งจะเป็นการพัฒนาอย่างครบวงจรตั้งแต่กระบวนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ จำนวนอย่างละ 3 แบบ การอบรมให้ความรู้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โดยยึดหลักการตลาดนำการผลิต เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ตอบโจทย์และตรงใจกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน ตลอดจนการส่งเสริมการขายทั้งตลาดออฟไลน์และออนไลน์เพื่อขยายฐานลูกค้าให้สามารถเข้าถึงได้ทั้งลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์โดดเด่น มีโอกาสเข้าสู่ช่องทางการตลาดที่หลากหลาย ซึ่งผ่านกระบวนการดำเนินการของโครงการตามเกณฑ์กำหนด เราได้นำมาจัดกิจกรรมทดสอบตลาด ในงาน “ขายดีมาร์เก็ต” นี้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการได้พูดคุย เจรจา พบปะกับผู้ซื้อโดยตรง มีการซื้อขายและแลกเปลี่ยนมุมมองความต้องการที่แท้จริงจากกลุ่มผู้ซื้อสินค้าโดยตรง เพื่อนำไปพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตรงใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด “QD PERFECT” มีจำนวน 5 รางวัล โดยเราคัดเลือกมาจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่มีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ตลาดในยุคปัจจุบัน มีกำลังการผลิตที่สามารถส่งเสริมให้จัดจำหน่ายกับแพลตฟอร์มต่างๆ อาทิ KING POWER, CP ALL และไอคอนสยามอีกด้วย

กรมการพัฒนาชุมชน จึงขอเชิญชวนประชาชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ร่วมเลือกชม เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึกที่มีกว่า 35 ร้านค้า ได้ภายในงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังชุมชนต่างๆ หลังจากมีการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบ พิเศษสุดๆ เรายังมีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งวัน อาทิ กิจกรรมแจก GIFT VOUCHER “เช็ค แชะ แวะมา ช้อป จำนวน 50 รางวัล” และกิจกรรมนาทีทอง “D SALE” เพื่อให้ท่านได้มาร่วมอุดหนุนสินค้างานฝีมือที่มีคุณภาพของพี่น้องชาวไทย โดยการซื้อสินค้า OTOP ทุก 1 ชิ้น กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นให้มีกินมีใช้หลายครอบครัว ในงาน “ขายดีมาร์เก็ต” ตั้งแต่วันที่ 1-3 กรกฎาคม 65 เวลา 10.00-22.00 น. เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

%d bloggers like this: