การเคหะแห่งชาติร่วมพิธีมอบโล่รางวัลผู้ได้รับการคัดเลือก “1 คนดีมีจริยธรรม 1 หน่วยงาน พม.”

0 0
Read Time:50 Second

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร “1 คนดีมีจริยธรรม 1 หน่วยงาน พม.” ให้กับ นายชายชล เขียวอร่าม พนักงานจัดการทรัพย์สิน 7 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต ชุมชน และความรับผิดชอบต่อสังคม การเคหะแห่งชาติ โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงและผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ซึ่งการมอบโล่รางวัลดังกล่าวในครั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำลังใจ และความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เป็นแบบอย่างในการทำความดี ประพฤติดี และดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้กับบุคคลอื่นอันเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบอีกด้วย

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

%d bloggers like this: