ธอส. ลงนามข้อตกลงคุณธรรม “โครงการปรับปรุงและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ GHB System” สานต่อนโยบายป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครั

0 0
Read Time:59 Second

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) “โครงการปรับปรุงและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ GHB System” ร่วมกับ คณะผู้สังเกตการณ์ จากคณะกรรมการความร่วมมือและป้องกันการทุจริต กรมบัญชีกลาง และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยกระดับความโปร่งใสของโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาตามโครงการดังกล่าว

ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ ดำเนินการตามนโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริต ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และกรอบหลักการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ที่มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต พร้อมเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารและข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างตรงไปตรงมา เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบความถูกต้องได้

โดยผู้สังเกตการณ์จะเข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอนตลอดระยะเวลาของโครงการฯ เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินโครงการฯ นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงเจตจำนงร่วมกันของทุกฝ่ายที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และซื่อสัตย์สุจริต

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

%d bloggers like this: