GUNKUL เปิดตัว GUNKUL SPECTRUM ต่อยอดสู่ Energy Solution

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) เปิดตัวหน่วยงาน GUNKUL SPECTRUM เพื่อเตรียมความพร้อมในการขยายธุรกิจไปสู่กลุ่มลูกค้าทั่วไป (End User) โดยผนึกกำลังร่วมกับ 2 พันธมิตรชั้นนำของประเทศไทยทั้งด้านการสื่อสาร และสถาบันการเงิน เพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มุ่งตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ พร้อมกำหนดเป้าหมายสู่การเป็น Thailand’s First Energy Trendsetter ด้วยการสร้างสรรค์แหล่งพลังงานใหม่ (New Source of Energy) ที่ไม่ตายตัว แต่จับต้องได้จริง 

คุณโศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจรเปิดเผยถึง แผนงานของบริษัทในขณะนี้ ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานสายพันธุ์ใหม่เพื่อเข้ามาดูแลสายงานที่เกี่ยวข้องด้านนวัตกรรม ในชื่อ “GUNKUL SPECTRUM” เพื่อสร้างความเชื่อมโยงด้านพลังงานไปกับสาธารณูปโภคพื้นฐาน โดยพร้อมการสร้างมุมมองใหม่ให้กับผู้บริโภคว่า พลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัว ควบคู่ไปกับการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกตารางเมตรของประเทศได้อย่างแท้จริง

“กว่า 38 ปีบนเส้นทางธุรกิจอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและธุรกิจพลังงาน วันนี้กันกุลพร้อมแล้วที่จะส่งต่อ The Next Generation of Energy หน่วยงานใหม่ที่ชื่อว่า GUNKUL SPECTRUM จะเข้ามาดูแลภารกิจในการสร้างนวัตกรรมที่ไม่ใช่แค่ Disruptive technology แต่ต้องเป็นการสร้างใน Speed ที่เรียกได้ว่าเป็น Speed of Light ด้วยไอเดียที่สามารถเกิดขึ้นใหม่ได้ทุกวัน แต่การปรับตัวอย่างรวดเร็วและการทำให้เกิดขึ้นได้จริงเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างนวัตกรรมในยุค Post-pandemic era ผ่านกระบวนการทำงานของพนักงานที่เป็นกลุ่มคนเจนเนอเรชั่นใหม่ๆ ในองค์กร ภายใต้การนำทีมของ “คุณนฤชล ดำรงค์ปิยวุฒิ” ผู้บริหารเจนเนอเรชั่นที่ 2 ของ GUNKUL

ในฐานะผู้นำด้านธุรกิจพลังงานทดแทนแบบครบวงจร และธุรกิจระบบไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน วันนี้ GUNKUL กำลังก้าวไปสู่บทบาทของการเป็นผู้สร้าง ด้วยการต่อยอดการทำธุรกิจในมุมมองใหม่ๆ และขยายขอบเขตของธุรกิจให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในระดับผู้บริโภคทั่วไป จากเดิมที่เน้นการทำธุรกิจในแบบ B2B และ B2G เป็นหลัก ซึ่งในอนาคตยังวางเป้าหมายจะมุ่งไปสู่การเป็น Trendsetter ของวงการพลังงาน ด้วยการสร้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้”

ในเชิงวิทยาศาสตร์ SPECTRUM คือ ช่วงแสงที่สายตาคนสามารถมองเห็นได้ จึงสะท้อนภาพของ GUNKUL SPECTRUM ที่จะเป็นตัวแทนของแหล่งพลังงานที่จับต้องได้ เป็นสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่น จริงใจ และยังสามารถสื่อถึงแสง หรือพลังงานที่ส่องไปถึงชีวิตของคนไทยทุกคน ด้วยแสงที่ไม่ย่อท้อ ไม่สิ้นสุด

ในเชิงธุรกิจ GUNKUL SPECTRUM มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไป (End User) ซึ่งเป็นการทำตลาดในรูปแบบ B2C (Business-to-Consumer) หลังจากที่ได้มีการขยายขอบเขตการทำธุรกิจเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เน้นการทำตลาดในรูปแบบ B2B (Business-to-Business) เป็นหลัก โดยมีผลิตภัณฑ์นวัตกรรม (Product Innovation) เป็นเครื่องมือสำคัญในการเจาะตลาดใหม่

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันทีม GUNKUL SPECTRUM มีผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการผลิตออกมาในเชิงพาณิชย์ เพื่อให้ประชาชนได้ทดลองใช้งาน เช่น VOLT ENERGY MARKETPLACE แพลตฟอร์มแมตช์ชิ่งผู้ติดตั้ง Solar Rooftop กับลูกค้าที่สนใจ โดย VOLT จะเริ่มต้นให้บริการในลักษณะของ B2C (Business-to-Consumer) ที่ GUNKUL SPECTRUM มั่นใจว่า จะสามารถต่อยอดเป็น Marketplace แบบครบวงจรในลักษณะของ B2B ได้ ที่จะช่วยสร้าง Ecosystem ของผู้ซื้อ ผู้ขาย และผู้ใช้พลังงาน 

สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องใหม่ๆ เพียงบางส่วน ที่จะเกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานของ GUNKUL SPECTRUM ในอนาคตเรายังมีความท้าทายอีกมากมายที่จะเกิดขึ้นจากความมุ่งมั่นในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สามารถช่วยยกระดับสาธารณูปโภคของไทย เพื่อตอกย้ำภารกิจในการสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับคนไทย ภายใต้ความเชื่อที่ว่า Energy is a Human Right 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *