ฟู้ดแพชชั่น ประกาศกลยุทธ์แตกไลน์ธุรกิจ มุ่งการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน

0 0
Read Time:5 Minute, 22 Second

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ผู้นำธุรกิจร้านอาหารชั้นนำในไทย เจ้าของแบรนด์ดังอย่าง บาร์บีคิวพลาซ่า GON EXPRESS ฌานา และเรดซัน แถลงข่าวแสดงความพร้อมในงาน “Go Beyond Food Industry จากความเชี่ยวชาญสู่ธุรกิจการพัฒนาคนอย่างยั่งยืน” แตกธุรกิจใหม่อย่าง ศูนย์ฝึกอบรมฟู้ดแพชชั่นที่เป็นเจ้าแรกในธุรกิจอาหาร และ ศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น มาเสริมพอร์ต พร้อมตั้งเป้าภายในปี 2568 มีนักเรียนจากศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่นร่วมกับสถานศึกษาภาคีเครือข่ายกว่า 800 คน และผู้ที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ฝึกอบรมฟู้ดแพชชั่นกว่า 50,000 คน ถือเป็นธุรกิจที่มีความเติบโต หวังยกระดับคุณภาพชีวิตบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร

จากเมื่อปลายปี 2565 ฟู้ดแพชชั่นได้มีการประกาศกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนจากองค์กรที่แข็งแรงสู่องค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านกลยุทธ์ Go Beyond ด้วยแนวคิด Triple Bottom Line ได้แก่ People, Profit และ Planet ในการเป็นธุรกิจที่ดีกับมนุษย์ ดีกับโลก พร้อมสร้างผลกำไรเติบโตธุรกิจได้อย่างยั่งยืน รวมไปถึงได้มีการพัฒนาและต่อยอดความเชี่ยวชาญสู่ธุรกิจอื่น ๆ ซึ่ง Go Beyond Food Industry ถือเป็น 1 ใน 3 กลยุทธ์ที่ทำมาอย่างต่อเนื่องกว่า 3 ปี

คุณนาฑีรัตน์ บุญรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและหน่วยธุรกิจพีเพิลคอนเน็ค กล่าวว่า “ศูนย์ฝึกอบรมฟู้ดแพชชั่น และ ศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น เริ่มพัฒนาจากสิ่งที่เราเชี่ยวชาญ ซึ่งก็คือ คน เพราะฟู้ดแพชชั่นเองมีความเชื่อในเรื่องของวงจรแห่งความสุข หากว่าเราดูแล พนักงานหรือคนในองค์กรของเราดี พนักงานก็จะมีความสุข สามารถส่งต่อความสุขไปให้ลูกค้า และเมื่อลูกค้าประทับใจก็จะกลับมาใช้บริการของเราอีก เกิดเป็นวงจรแห่งความสุขที่ยั่งยืน เราจึงดูแลพนักงานของเราในทุก ๆ เรื่องที่สามารถยกระดับชีวิตเขาให้ดีขึ้นและยั่งยืน เช่น เพิ่มวุฒิการศึกษาให้กับพนักงานของเรา สร้างความเท่าเทียมในเรื่องการเข้าถึงการศึกษา ภายใต้โครงการทุนสานฝัน เพื่อพนักงานได้มีวุฒิปวช. และขยายนำมาสู่การเปิดศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่นและการขยายความร่วมมือกับวิทยาลัยภาคีเครือข่าย เพื่อขยายโอกาสการศึกษาให้แก่พนักงานและธุรกิจอื่น ๆ โดยมีจัดหลักสูตรในระดับ ปวช. และปวส. ผ่านการออกแบบหลักสูตรที่เข้าใจคนทำงาน แต่ยังคงเป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ มีนักศึกษารุ่นแรกจากร้านกาแฟอินทนิลในเครือบางจากเข้ามาเรียนกับเรา และอีกหนึ่งธุรกิจที่เราภูมิใจมาก ๆ ก็คือ ศูนย์อบรมฟู้ดแพชชั่น หลักสูตรผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการ ที่เกิดขึ้นภายหลังจากการประกาศของกรมอนามัย ที่พนักงานร้านอาหารทุกคน จะต้องมีใบรับรองผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการ โดยเราได้นำองค์ความรู้บวกกับความใส่ใจในเรื่องสุขอนามัยอาหาร ประกอบกับที่เรามีพนักงานเกือบ 4,000 คนที่ต้องดูแล เราจึงได้ยื่นขอเป็นผู้จัดการอบรมกับทางกรมอนามัย ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการ โดยฟู้ดแพชชั่นเองเป็นธุรกิจร้านอาหารกลุ่มแรกที่ได้รับการรับรองจากกรมอนามัย หลังจากที่เราได้พัฒนาระบบการอบรมมากว่า 1 ปี จึงขยายการอบรมไปสู่องค์กรภายนอก เพราะเรามีความตั้งใจยกระดับ ความรู้เรื่องสุขอนามัยให้พนักงานจากทุกภาคส่วนธุรกิจและทุกคนที่สัมผัสอาหาร เพื่อส่งต่ออาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักอนามัยให้คนในสังคมต่อไป ปัจจุบันเรามีผู้ได้รับการอบรมไปแล้วกว่า 25,000 คน จากหลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร โรงเรียน โรงแรม โรงงาน และโรงพยาบาล พร้อมกับเราตั้งใจจะพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมในอนาคคที่จะเป็นประโยชน์ต่อคนในวงกว้างต่อไป”

ศูนย์การเรียนฟู้ดแพชชั่น เริ่มดำเนินการปี 2560 เริ่มต้นจากความตั้งใจจัดการศึกษาระดับ ปวช. ให้กับพนักงานภายในองค์กรภายใต้โครงการที่ชื่อว่า ทุนสานฝัน ต่อมาขยายจัดการศึกษาระบบทวิภาคีให้นักเรียนที่ขาดโอกาสการศึกษา และได้ขยายโอกาสการศึกษาให้พนักงานร้านอาหารหรือธุรกิจอื่น จึงได้จัดหลักสูตร ปวช. ปวส. เพื่อคนทำงาน โดยร่วมกับวิทยาลัยภาคีเครือข่ายออกแบบหลักสูตรที่เข้าใจคนทำงาน แต่ยังคงเป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ โดยร่วมกับวิทยาลัยเครือข่าย เป็นระบบที่เน้นการศึกษาโดยใช้ประสบการณ์จริง สามารถสะสมการอบรมและประสบการณ์การทำงานที่ได้รับการรับรอง เพื่อเทียบโอนหลักสูตร ปวช. ปวส.ได้ โดยปีการศึกษาที่ 1/2566 มีนักเรียนในโครงการทั้งในบริษัทฯ และนอกบริษัทฯ กว่า 500 คน

ศูนย์อบรมฟู้ดแพชชั่น เป็นศูนย์อบรมที่เปิดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการ โดยจุดเริ่มต้นจากประกาศจากทางกรมอนามัย ที่พนักงานร้านอาหารทั้งหมดต้องผ่านการอบรมหลักสูตรตามกฎหมายของกรมอนามัยและมีใบอนุญาต ในปี 2563 ฟู้ดแพชชั่นจึงได้ยื่นขอเป็นผู้จัดการอบรมกับทางกรมอนามัย จนได้รับการรับรองจากกรมอนามัยให้เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการ และเปิดศูนย์อบรมฟู้ดแพชชั่นขึ้นในปี 2564 ปัจจุบันมีบริษัทชั้นนำเข้ารับการอบรม มากกว่า 400 บริษัท และมากกว่า 20,000 คนที่ได้รับ E-Certificate กับทางศูนย์ฯ โดยทั้งหมดอบรมผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งเปิดให้แก่ร้านอาหาร โรงแรม ร้านเครื่องดื่ม โรงพยาบาล โรงเรียน โรงงาน และศูนย์อาหาร เข้ามาเรียนรู้ คาดว่าจะมีผู้เข้าอบรมทั้งหมด 25,000 คน

จากซ้าย : คุณวิษณุ วงศ์สุมิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด, คุณนาฑีรัตน์ บุญรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและหน่วยธุรกิจพีเพิลคอนเน็ค และ ผอ.กวงจักร จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการ โรงเรียนธารทองวิทยา (ป่ารวก) จากจังหวัดเชียงราย

“ทั้งหมดนี้เราได้ทำมาจนได้รับรางวัลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นที่ได้มาอย่างต่อเนื่องอย่าง AON Best Employer 2017, AON Best of the Best Employer 2018 และ Kincentric Best Employer 2022 และที่สำคัญการได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น 3 ปีซ้อน ทำให้เราได้รางวัลพิเศษ Hall of Fame มาอีกรางวัลด้วย รวมไปถึง HR Innovation Award 2022 ที่เป็นรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งต้องขอบคุณรางวัลต่าง ๆ เหล่านี้ ที่เห็นความทุ่มเทของพวกเราชาวฟู้ดแพชชั่น ที่ตั้งใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาคน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากที่จะช่วยให้ขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน” คุณนาฑีรัตน์ กล่าวทิ้งท้าย

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

%d bloggers like this: