ธอส. รับมอบ “โล่เกียรติคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริตอย่างดียิ่ง”

0 0
Read Time:1 Minute, 28 Second

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับมอบ “โล่เกียรติคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริตอย่างดียิ่ง” เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 9 ปี ของการจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธอส. เปิดเผยว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ในสังกัดกระทรวงการคลัง ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ส่งเสริม สนับสนุน บริหารงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยธนาคารได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ อาทิ การแสดงเจตจำนงสุจริต การประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ไม่รับของขวัญและของกำนัลในทุกเทศกาล (No Gift Policy) การจัดงานสัมมนาด้านธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลที่ดี การร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล การจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ป้องกันการทุจริต นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ธนาคารอาคารสงเคราะห์และสมาคมสถาบันการเงินของรัฐได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส กับมูลนิธิต่อต้านการทุจริตในการประกาศเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และดำเนินกิจกรรมเพื่อต่อต้านการทุจริตโดยเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 ธนาคารอาคารสงเคราะห์เข้ารับมอบ “โล่เกียรติคุณหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิต่อต้านการทุจริตอย่างดียิ่ง” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

%d bloggers like this: