ธอส. รับใบประกาศการรับรองมาตรฐานสากล ISO37001:2016 ระบบจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน

0 0
Read Time:1 Minute, 39 Second

นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานสากล ISO 37001:2016 ระบบจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบน (Anti-bribery Management System : ABMS) โดยนายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เป็นผู้รับมอบจากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI) พร้อม นายธะเรศ โปษยานนท์ กรรมการธนาคาร และกรรมการตรวจสอบ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นหน่วยงานรัฐแห่งแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองระบบการจัดการการต่อต้านการให้และรับสินบนตามมาตรฐานสากล ISO 37001:2016 – Accredited by ANAB

พร้อมกันนี้ นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมงาน ร่วมกันปฏิญาณตน เพื่อเป็นการแสดงเจตจำนงสุจริตต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งเป็นการแสดงเจตนารมณ์และคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส ตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (G H Bank Corporate Governance Principles and Code of Conduct) และประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อเป็นการมอบนโยบายดังกล่าวให้พนักงานร่วมกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ในฐานะที่ธนาคารเป็นหน่วยงานของรัฐ ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการทุจริต ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของชาติที่มีผลกระทบต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี อีกทั้งยังเป็นการแสดงพลังในการรณรงค์ส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ธรรมาภิบาล และความโปร่งใสในกลุ่มรัฐวิสาหกิจ อันนำไปสู่การรวมพลังเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต สอดคล้องตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2567 นอกจากนี้ นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ กล่าวปาฐกถา เรื่อง “ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลสู่มาตรฐานสากล”

โดยผลการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากการเป็นที่ยอมรับในฐานะหน่วยงานต้นแบบด้านธรรมาภิบาล ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม อันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่นำไปสู่การเป็น “ธนาคารแห่งความยั่งยืน (Sustainable Bank)”

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Leave a Reply

%d bloggers like this: