กรมพัฒน์ฯ เปิดตัว 10 สุดยอดธุรกิจบริการต้นแบบแห่งปี! ในงาน Genius Service Business Model 2020

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดตัวพร้อมมอบโล่และวุฒิบัตรให้แก่ 10 ธุรกิจบริการต้นแบบแห่งปี 2563 และผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร Genius Service Business Model 2020 รวมถึงออกร้านแสดงผลงานความสำเร็จให้เป็นที่ประจักษ์ และฟังความรู้ดีๆ ในวิถี Genius จากกูรู ก่อนนำเทคนิคและเครื่องมือการตลาดที่สั่งสมไปลุย สร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจของตนเองได้อย่างเต็มที่

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในวันนี้ (วันพุธที่ 16 กันยายน 2563) กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้จัดงาน “สุดยอดธุรกิจบริการต้นแบบแห่งปี (Genius Service Business Model 2020)” ณ เพิร์ลโดม @Pearl Bangkok

โดยได้มอบหมายให้ นางสาววรรณศรี โชติกะพุกกณะ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ เป็นประธานในการมอบรางวัล ซึ่งในวันนี้ถือเป็นวันสิ้นสุดโครงการสร้างโอกาสทางการตลาดธุรกิจบริการ ประจำปี 2563 ที่ได้ดำเนินกิจกรรมมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจบริการ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการสร้างนวัตกรรมโมเดลธุรกิจบริการยุคใหม่ และเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบธุรกิจได้พัฒนาโมเดลธุรกิจของตนเอง ตลอดจนการปรับภาพลักษณ์ธุรกิจให้ทันต่อโลกยุคใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *