เปิดงาน เอฟเอชที มีต แอนด์ แมทซ์

นางสาวไปยดา หาญชัยสุขสกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (เอสเอ็มไอ) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายสรรชาย นุ่มบุญนำ รองกรรมการผู้จัดการ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ร่วมกันจัดงาน เอฟเอชที มีต แอนด์ แมทซ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดเล็กในกลุ่มสินค้าเกษตรแปรรูป อาหารสำเร็จรูป ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในการเจรจาธุรกิจพบคู่ค้าไทยและต่างประเทศ

โดยมี นายไพรวัลย์ ไทยนิยม ผู้จัดการศูนย์นวัตกรรม กลุ่มธุรกิจ ซีพี ออลล์ ร่วมเปิดงานฯ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *