เอสซีลอร์คว้ารางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2020”

ดร. ศุภชัย อาชีวระงับโรค ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2020” ในภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์ จากฯพณฯ ท่านอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรีในรัชกาลที่ 9 ประธานพิธีเป็นผู้มอบให้

โดยรางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ มอบให้เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน ซึ่งได้อุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในหลากหลายด้าน สมควรถือเป็นแบบอย่างที่ดีและควรค่าต่อการส่งเสริมต่อคนรุ่นหลังให้เจริญรอยตามต่อไป จัดขึ้นโดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสาตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ทั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” เนื่องในวันเทคโนโลยีของไทยอีกด้วย

ดร. ศุภชัย อาชีวระงับโรค ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอสซีลอร์ ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) สำหรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ รางวัล “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2020” ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เชิดชูเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจให้เป็นที่รู้จักในแวดวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและในวงสังคมทั่วไป ตอกย้ำวิสัยทัศน์และอุดมการณ์ในการทำธุรกิจควบคู่กับการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม เฉกเช่นเดียวกับความมุ่งมั่นของเอสซีลอร์ในการใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อประโยชน์ในการพัฒนาการมองเห็นที่ดีให้แก่คนทั่วโลก สู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นอย่างแท้จริงสอดรับกับจุดประสงค์ของรางวัลนี้”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *