วิศวฯ จุฬาฯ น้อมเกล้าฯ ถวาย “หุ่นยนต์ปิ่นโตและกระจกระบบสื่อสารทางไกล”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับกลุ่มสตาร์ทอัพศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทูลเกล้าถวาย “หุ่นยนต์ปิ่นโต และกระจกระบบสื่อสารทางไกล” จำนวน 10 ชุด แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่าน “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่าง ๆ)” เพื่อส่งมอบต่อให้แก่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ในโรงพยาบาลสนามและเสริมความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย

ทั้งนี้ “หุ่นยนต์ปิ่นโต และกระจกระบบสื่อสารทางไกล”ได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ CU-Robocovid ตั้งขึ้นเพื่อสร้างหุ่นยนต์และอุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ ภารกิจหลักของ ‘หุ่นยนต์ปิ่นโต’ คือ ขนส่งอาหาร ยา และเวชภัณฑ์แก่คนไข้ โดยการใช้ระบบขับเคลื่อนหุ่นยนต์บนรถเข็นควบคุมทางไกล ทำให้บุคลากรทางการแพทย์เสี่ยงน้อยลง ลดจำนวนครั้งที่ต้องเข้าไปอยู่ใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ และดูแลความเคลื่อนไหวของคนไข้ได้อย่างใกล้ชิด

ส่วนระบบสื่อสารทางไกล “กระจก” เป็นระบบผู้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 สามารถติดต่อสื่อสารและสังเกตอาการของผู้ป่วยได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปใกล้ผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ลดอัตราการเสี่ยงติดเชื้อ จากการต้องเข้าไปในหอผู้ป่วยเป็นระยะเวลานานๆ หรือมากเกินไป ช่วยลดจำนวนอุปกรณ์การแพทย์บางส่วน ในการเข้าไปให้บริการคนไข้ในแต่ละโซน

ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ได้ส่งมอบหุนยนต์ “ปิ่นโต” 200 ตัว และระบบสื่อสารทางไกล “กระจก” 1,000 ตัว ใน 140 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *