“กลุ่มพลังเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่” เราจะผ่านโควิด-19 ไปด้วยกัน

ครูนุ่น สรีภรณ์ แสงบุญนำ ผู้ก่อตั้ง “กลุ่มพลังเล็กๆ” กลุ่มคนกลุ่มเล็กๆ ที่รวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้กับสังคม หวังเพียงเพื่อมอบสิ่งดีๆ ให้กลับผู้อื่น โดยไม่หวังผลประโยชน์ใดๆ โดยช่วงการระบาดของ Covid-19 “กลุ่มพลังเล็กๆ” ได้ระดมทุนเล็กๆ บริจาคเงิน และบริจาคอาหารให้บุคลากรทางการแพทย์ Covid-19 รวมไปถึงช่วยกันทำงานประดิษฐ์ เพื่อให้ผู้ป่วยสูงอายุไว้ทำคลายเหงา

นอกจากนี้ยังส่งมอบของเล่นมือ 2 ของน้องๆ “กลุ่มพลังเล็กๆ” ที่ไม่ใช้แล้วมอบให้ผู้ป่วยเด็ก และผู้ป่วยเด็กทารก ICU โดยมี นายภุชงค์ ฉิมพิบูลย์ นักดนตรีบำบัด โรงพยาบาลศิริราช เป็นผู้ส่งมอบ และขอขอบพระคุณ รศ.นพ.นริศ กิจณรงค์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม และศูนย์บริรักษ์ ศิริราช ที่ให้เกียรติร่วมสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งาน

โดยในปีนี้ “กลุ่มพลังเล็กๆ” จะมีโปรเจ็กต์ละครเวทีการกุศล “เวลากับลมหายใจ” รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการทำละครและช่วยเหลือผู้ป่วยระยะสุดท้าย

สามารถอัพเดทความเคลื่อนไหวและกิจกรรมดีๆ ได้ที่ เพจ Dreams And Musical The Charity Dreams and Musical the Charity ครั้งที่ 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *