สำนักพิมพ์วิช เปิดตัวหนังสือ “Digital Transformation Canvas”

สำนักพิมพ์วิช เปิดตัวหนังสือ Digital Transformation Canvas หนังสือที่จะช่วยให้ทุกธุรกิจรอดหลังจากวิกฤตโควิด-19 และเติบโตครั้งใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมแนะนำหลักการผสานโมเดล Canvas สู่การลงมือทำทีละขั้นตอน

โดยมี ธนพงศ์พรรณ ธัญญรัตตกุลกูรูและวิทยากรด้าน Digital Transformation, ดร.เอกก์ภทรธนกุล อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.การดีเลียวไพโรจน์หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยแห่งอนาคตแห่งแรกของภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย ภายใต้ บจก.แมกโนเลีย คอวลิตี้ดีเวล็อปเม้นต์คอร์ปอเรชั่น, อภิรัตน์ หวานชะเอมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดิจิตอล บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ในเครือธุรกิจ ซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง (CBM), จารุวรรณ เวชตระกูลบรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ์วิช, ดวงใจ จีนานุรักษ์ ผอ.ฝ่ายขายและจัดจำหน่าย บจก.ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด และวิชัย วรธานีวงศ์ ผู้ดำเนินรายการ ณ งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25 เมื่อเร็วๆ นี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *