ส่งต่อพลังบุญ “ธรรมดีด้วยใจ ต้านภัยโควิด” จำนวน 500 ครอบครัว

กองบุญ “ธรรมดีด้วยใจ ต้านภัยโควิด” โดย ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธรรมดี ร่วมกับ พันเอก ประพนธ์ กิติญาณทรัพย์ รองเสนาธิการ ผู้แทนกองทัพภาคที่ 1 พลเอก กสิน ทองโกมณ ผู้แทนกลุ่มเรารักกตัญญู ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และชมรมผู้สื่อข่าวกลุ่มจริงใจสายบุญ ชมรมรักการทำบุญ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) สโมสรไลออนส์กรุงเทพรัตนชาติ และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ชาวบ้านชุมชนอยู่เจริญ หมู่ 19 จำนวน 500 ครอบครัว รวมที่แจกไปทั้งสิ้น 4,740 ครอบครัวทั่วประเทศ เพื่อเป็นการส่งต่อพลังแห่งการให้ความปรารถนาดีและการแบ่งปันด้วยใจบริสุทธิ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก โควิด – 19 ในทุกภูมิภาค

โดยมี นางพัก กุลเจริญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย นายสำเนาว์ ช้างมาศ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย ร่วมกิจกรรม ณ ชุมชนอยู่เจริญ หมู่ 19  ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็ว ๆ นี้  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *