บริติช เคานซิล เปิดตัวหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร คอร์สอังกฤษแนวคิดใหม่

บริติช เคานซิล เปิดตัวหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร (Corporate training) หลักสูตรการเรียนการสอนมุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับทักษะการทำงานที่ตรงกับองค์กรนั้น ๆ

นอกจากนี้ ความพิเศษของหลักสูตรดังกล่าวคือสามารถออกแบบให้ตอบโจทย์บริบททักษะที่แต่ละองค์กรมองหาในตัวพนักงาน อาทิ การพัฒนาทักษะการเขียนอย่างสร้างสรรค์ ในองค์กรด้านการสื่อสาร การพัฒนาทักษะความคิดเชิงการสร้างนวัตกรรม ในองค์กรด้านการออกแบบ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามปัจจุบัน องค์กรในประเทศไทยมีการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานมีสัดส่วนสูงขึ้น 20 – 80% ทั้งการ ฟัง พูด อ่าน เขียน แตกต่างกันออกไปตามรูปแบบงาน

ทั้งนี้ หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับองค์กร (Corporate training) จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการตั้งแต่มีนาคม 2564 เป็นต้นไป 

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ www.britishcouncil.or.th หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ British Council Thailand

Leave a Reply

Your email address will not be published.