ห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่ (HY1) หยุดบริการชั่วคราวเพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจใหม่

บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจใหม่ ของห้างเซ็นทรัลหาดใหญ่ (HY1) ถ.เสน่หานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จึงหยุดการบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป โดยห้างได้มีแผนพัฒนาร่วมกันกับเซ็นทรัลกรุ๊ป และกลุ่มเซ็นทาราโฮเทลแอนด์รีสอร์ท (บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)) โดยจะพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ เปิดประมาณปี 2566 เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชาวหาดใหญ่ให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ (HY2) ถ.กาญจนวณิช อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ทำเลทองย่านเศรษฐกิจสำคัญใจกลางเมืองหาดใหญ่ ประสบความสำเร็จครองใจลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง และส่งมอบความสุขให้กับชาวหาดใหญ่ทุกคนตั้งแต่เปิดให้บริการ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นว่ารูปแบบธุรกิจใหม่ที่จะนำมาเปิดบริการในอนาคต ที่ ถ.เสน่หานุสรณ์ จะเสริมความแข็งแกร่งซึ่งกันและกัน ระหว่าง 2 ธุรกิจ ทั้งห้างเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ และธุรกิจรูปแบบใหม่ พร้อมทั้งจะสร้างความคึกคัก ตื่นเต้น และสร้างสีสันให้กับชาวหาดใหญ่ได้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่ลูกค้าสามารถใช้บริการเพิ่มเติมผ่านออนไลน์ได้ที่ www.central.co.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *