เพาะกายต่อยอดพัฒนาผู้ฝึกสอนขึ้นสู่ระดับชาติ

นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ทางสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ได้เตรียมต่อยอดผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับพื้นฐานขึ้นสู่การเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายระดับชาติหลักสูตร National Bodybuilding Coaching Certificate ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ที่ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กทม.

โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และการกีฬาแห่งประเทศไทย ภายใต้มาตรการ New Normal ตามแผนการเฝ้าระวังของ ศบค. การจัดอบรมครั้งนี้เป็นไปตามหลักสูตรที่สมาคมได้รับความเห็นชอบจากสหพันธ์กีฬาเพาะและฟิตเนส ทั้งระดับเอเชียและโลก โดยมีวิทยากรที่มีความรู้และมากประสบการณ์ อาทิ น.พ.อี๊ด ลอประยูร รศ.ดร.ศิริรัตน์ หิรัญรัตน์ รศ.ดร.นฤพนธ์ วงศ์จตุรภัทร ดร.อรวรรณ ภู่ชัยวัฒนานนท์ และ อ.ทศพร ยิ้มลมัย มาร่วมเป็นวิทยากรสอนใน 5 สาขาวิชา อาทิ กายวิภาคและระบบกล้ามเนื้อ ชีวกลศาสตร์ในการออกกำลังกาย การป้องกันการบาดเจ็บในการออกกำลังกาย จิตวิทยาของการเป็นผู้ฝึกสอนและโภชนาการกับการออกกำลังกาย

การอบรมในหลักสูตรจะมีการวัดผลการอบรมและผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับวุฒิบัตรจากการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย และสามารถต่อยอดเข้ารับการอบรมในหลักสูตรผู้ฝึกสอนกีฬาเพาะกายและฟิตเนสระดับนานาชาติต่อไปได้ในอนาคตอีกด้วย

สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตร NBCC นี้จะต้องผ่านการอบรมขั้นพื้นฐานของสมาคมมาแล้วเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ เฟชบุค สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย หรือติดต่อสอบถามได้ที่ สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย ชั้น 19  อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ การกีฬาแห่งประเทศไทย ถนนรามคำแหง บางกะปิ กทม. หรือ www.tbpa.or.th 

สามารถส่งใบสมัครได้ด้วตัวเองที่ สมาคมฯ หรือ อีเมล  reg.tbpa@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *