ร่วมคืนความสวยงามให้ท้องทะเลเกาะเต่า กับโครงการ BIOFIN Koh Tao, Better Together

ธนาคารกรุงไทย และ UNDP ประเทศไทย ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานีและฟื้นฟูความยั่งยืนสู่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วยการสร้างอาชีพให้คนขับเรือท่องเที่ยวขนาดเล็กทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณรอบเกาะเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสร้างสมดุลในการอยู่ร่วมกันระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างยั่งยืน

คุณเองก็สามารถร่วมบริจาคเงินได้ง่ายๆ ผ่านกรุงไทย e-Donation ที่ https://krungthai.com/link/kohtao หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มูลนิธิรักษ์ไทย เลขที่บัญชี 034-1-81121-1 เพื่อช่วยให้เกาะเต่าของเรากลับมาสวยงามอีกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *