A&W มั่นใจในความสะอาดและปลอดภัยตามมาตรการ

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ในขณะนี้ พี่หมีรูทตี้อยากให้คุณลูกค้ามั่นใจในความสะอาดและความปลอดภัยตามมาตรการ  ณ ร้าน A&W ทุกสาขา ถึงความปลอดภัย 

– ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าร้าน

– มีจุดบริการล้างมือทั้งเจลแอลกอฮอลล์ และอ่างล้างมือพร้อมสบู่

– พนักงานของพี่หมีคอยทำความสะอาดให้อย่างสม่ำเสมอ

– รักษาระยะห่าง 1-2 เมตร

– พนักงานของพี่หมีทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย

เพื่อให้ทุกคนปลอดภัยจากใจพี่หมีรูทตี้ ในการใช้บริการทั้งทางหน้าร้าน หรือช่องทางเดลิเวอรี่ 4 ช่องทาง

GRAB FOOD: http://bit.ly/2LX3iU4 

Foodpanda: https://bit.ly/3dBrjya

Robinhood: https://bit.ly/3pA71bJ

Gojek: https://gofood.link/a/yM8fQQ5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *