ธนาคารออมสิน เตรียมจัดงานประกาศผลผู้ชนะ โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ประจำปี 2562

ธนาคารออมสิน ในฐานะสถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนชุมชนอย่างใกล้ชิดเสมอมา เตรียมจัดงานประกาศผลผู้ชนะ โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “GSB Smart Homestay โฮมสเตย์มีสไตล์” โดยมี 6 ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก และได้รับการส่งเสริมพร้อมคำแนะนำในการช่วยพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมในการยกระดับให้เป็นโฮมสเตย์ต้นแบบต่อไป

ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณวินัย สิทธิไวทยาภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยงานประกาศผลจะจัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 17.30 – 19.00 น. ณ Moonstar Studio ลาดพร้าว ซอย 80 สตูดิโอที่ 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *