พรูเด็นเชียล ประเทศไทย เปิดตัวระบบพิจารณารับประกันภัยอัตโนมัติ

บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) เปิดตัวโซลูชันใหม่ด้านการพิจารณารับประกันภัย ซึ่งพัฒนาขึ้นผ่านเทคโนโลยีชั้นนำ โดยมุ่งหวังที่จะสร้างประสบการณ์แบบใหม่ให้แก่ลูกค้าในการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตในยุคดิจิทัล

ALLFINANZ SPARK เป็นโซลูชันใหม่สำหรับพิจารณารับประกันภัยและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบดิจิทัลบนแพลตฟอร์มของคลาวด์ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยบริษัท Munich Re Automation Solutions Pte Ltd (“Munich Re”) โดย พรูเด็นเชียล ประเทศไทยเลือกใช้ระบบนี้เพื่อนำเสนอบริการที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า ส่งผลให้ลูกค้าสามารถรับทราบผลการพิจารณารับประกันภัยแบบเรียลไทม์ พร้อมรับความคุ้มครองได้ในทันที

สำหรับโซลูชันนี้  ลูกค้าเพียงแค่ตอบคำถามที่มีส่วนสัมพันธ์กับการพิจารณารับประกัน  โดยระบบมีขีดความสามารถในการประมวลผลผ่านการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ โดยใช้ข้อมูลจากคำตอบและฐานข้อมูลทางการแพทย์ เพื่อประเมินความเสี่ยงภัยได้แบบทันที ซึ่งทำให้กระบวนการพิจารณารับประกันภัยมีความรวดเร็ว คงที่ และเป็นอัตโนมัติยิ่งขึ้น รวมถึงการลดขั้นตอนการขอเอกสารสุขภาพอีกด้วย

คุณเปสลารี ธีระสาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานลูกค้า พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า “โซลูชันการพิจารณารับประกันภัยในรูปแบบดิจิทัลนี้  สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมอบประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อให้แก่ลูกค้าของเรา การนำระบบการพิจารณารับประกันภัยอัตโนมัติเข้ามาใช้จะช่วยลดระยะเวลาในการพิจารณารับประกันภัย เมื่อเทียบกับกระบวนการพิจารณาฯ แบบดั้งเดิม อีกทั้งยังช่วยลดเวลาให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัยในการตอบคำถามสุขภาพที่ไม่จำเป็นหรือคำถามซ้ำ รวมถึงการเตรียมเอกสารทางการแพทย์ต่าง ๆ ซึ่งแนวทางการให้บริการที่ใช้เทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการและความเป็นเลิศในการให้บริการของเราเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เรายกระดับการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมให้แก่ลูกค้า อันเป็นหัวใจและเป้าหมายสูงสุดในการดำเนินธุรกิจของพรูเด็นเชียลเสมอมา”

นายอัลบี ฟาน วิค รองประธานบริหาร ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ของ Munich Re กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับทีมงานของ พรูเด็นเชียล ประเทศไทย ที่มีความมุ่งมั่นในการมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าในการซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต อีกทั้ง ระบบ ALLFINANZ SPARK ยังช่วยส่งเสริมให้พรูเด็นเชียล ประเทศไทย มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล นอกจากนั้น โซลูชันนี้ยังช่วยให้พรูเด็นเชียล ประเทศไทย สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ เพื่อให้มีศักยภาพในการพิจารณารับประกันภัยได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *