มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

คุณสุพร วัธนเวคิน (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมห้องบริการทางทันตกรรม  โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ทางมูลนิธิได้มอบเงินสมทบทุนจำนวน 300,000 บาท ในเดือนพฤษภาคม 2563  เพื่อปรับปรุงและเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันโรค COVID-19 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เข้ามารับการรักษา

โดยมี รศ.ดร.นพ.ทพ. ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น สำหรับห้องทันตกรรมที่ได้รับการปรับปรุงพร้อมให้บริการได้เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *