OPPO Service Center มอบบริการสุดพิเศษ พร้อมส่วนลดสูงสุด 10% ในวันเสาร์-อาทิตย์แรกของทุกๆ เดือน

OPPO แบรนด์ผู้นำในตลาดสมาร์ทโฟนไทย ไม่เพียงให้ความสำคัญในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับบริการหลังการขายเพื่อให้ผู้ใช้ OPPO มีประสบการณ์ที่ดีที่สุดและมอบความสะดวกสบายให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นด้วย OPPO Service Center

Read more about OPPO Service Center มอบบริการสุดพิเศษ พร้อมส่วนลดสูงสุด 10% ในวันเสาร์-อาทิตย์แรกของทุกๆ เดือน

บำรุงราษฎร์ เปิด “ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ”

จากสถานการณ์ระบาดวิทยา องค์การอนามัยโลกได้คาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยกระดูกและข้อเพิ่มขึ้นจาก 400 ล้านคนใน พ.ศ. 2551 เป็น 570 ล้านคนใน พ.ศ. 2563 ในขณะที่ผลสำรวจประเทศไทย พบว่ามีผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อในคนไทย พ.ศ. 2563 มากกว่า 6 ล้านคน แต่สิ่งที่น่ากังวลคือ โรคข้อเสื่อมยังเป็นภาระโรคที่สำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับจำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น และเป็นโรคเรื้อรังโรคหนึ่งที่เป็นสาเหตุของความพิการ และการสูญเสียความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกาย นำไปสู่ภาระพึ่งพิง ซึ่งเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขระดับโลกรวมทั้งประเทศไทย

Read more about บำรุงราษฎร์ เปิด “ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและข้อ”

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ร่วมกับ โครงการคืนคุณแผ่นดิน จัดอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ

วันที่ 18 ก.พ.64 กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ร่วมกับ โครงการคืนคุณแผ่นดิน จัดอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสันติบาล “ปลูกฝังพลังความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์” โดยมี พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล คุณประสิทธิ์ เจียวก๊ก ประธานโครงการคืนคุณแผ่นดิน มีการบรรยายประวัติศาสตร์ชาติไทยและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย นายกองโท ธารณา คชเสนี และ คุณน้ำเพ็ชร คชเสนีสัตยารักษ์  

Read more about กองบัญชาการตำรวจสันติบาล ร่วมกับ โครงการคืนคุณแผ่นดิน จัดอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ