Day: January 16, 2021

น.อ.(พิเศษ) คัมภีร์ ลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

บริษัท เมืองเศรษฐกิจ พอเพียง จำกัด เจ้าของผลิตภัณฑ์เครื่องหมายการค้าภายใต้ชื่อ SKYMED เร่งลงพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส นำสิ่งของที่จำเป็นมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม รวมถึงนำอุปกรณ์กีฬามอบให้กับโรงเรียนในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการของชาวบ้านเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพหวังแก้ไขปัญหาคนทิ้งบ้านออกไปทำงานนอกพื้นที่

24 ที่เที่ยวนครปฐม พร้อมรับนักท่องเที่ยวหลัง Covid-19 ระลอกใหม่คลี่คลาย

จังหวัดนครปฐม สํานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ได้จัดทําโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน ในกิจกรรมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยววิถีไทยจังหวัดนครปฐม ในครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยว ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป และจัดทําข้อมูลการท่องเที่ยวให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น

Category Posts