News And Events

โมเลสกิน ชวนชมนิทรรศการ “Moleskine x INDA: REFIT”

โมเลสกิน (Moleskine) แบรนด์ไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลกจากอิตาลี ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นเวลาหลายศตวรรษที่สังคมของเราถูกปลูกฝังให้เชื่อว่าการพัฒาคือสิ่งที่ดีที่สุด นั่นทำให้ทุกวันนี้เราต้องเผชิญกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นภาวะโลกร้อน ความไม่เท่าเทียมในสังคมหรือแม้แต่การอพยพย้ายถิ่นเข้ามาอยู่ในตัวเมืองมากเกินไป

โมเลสกินจึงร่วมมือกับ INDA (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม หลักสูตรนานาชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จัดนิทรรศการ “Moleskine x INDA: REFIT” ภายในงาน Bangkok Design Week 2020 (BKKDW 2020) เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ “ความยืดหยุ่น: ศักยภาพใหม่สำหรับการอยู่อาศัย”

ภายในงานเสมือนสนามเด็กเล่นทางปัญญา สำหรับความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ตลอดจนผลงานต่างๆ ซึ่งมีผู้ร่วมจัดงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศที่คอยสนับสนุนกิจกรรม ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์นี้

ในทางสถาปัตยกรรม บ้านหรืออาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พักอาศัยโดยเฉพาะมักถูกมองว่าเป็นตัวอย่าง “เชิงบวก” ของกระบวนทัศน์การพัฒนาซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นก็เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วย แต่ในทุกวันนี้ที่สังคมของเรามีวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เรากลับ “ถูกบังคับ” ให้ครอบครองพื้นที่เหล่านั้นที่สร้างขึ้นตามความต้องการของคนรุ่นก่อนหรือรอวันรื้อถอนที่กำลังจะมาถึง ดังนั้นน่าจะถึงเวลาที่เราต้องปรับตัว สร้างและปรับเปลี่ยนพื้นที่เดิมที่มีอยู่ให้เหมาะสมกับอนาคต

ในนิทรรศการที่เกิดจากความร่วมมือพิเศษระหว่าง โมเลสกิน และ INDA ได้นำเสนอโครงการของนิสิตที่สร้างสรรค์และทำงานไปกับสิ่งที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อม สังคมปัจจุบัน และเผชิญกับผลงานของที่อยู่อาศัยแบบองค์รวมดั้งเดิมด้วยการปรับแต่ง ดูแล และสร้างใหม่อีกครั้ง โดยคำนึงถึงสถาปัตยกรรมที่ดูแลประชาชน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศและการใช้ทรัพยากร ผ่านการสะท้อนและการตีความสถาปัตยกรรมที่อยู่รอบตัวซึ่งเรามีปฏิสัมพันธ์ด้วย โดยใช้สมุดบันทึกโมเลสกินเป็นอุปกรณ์สำคัญในการนำเสนองาน ให้เห็นรายละเอียดของชีวิตและวัตถุรอบตัวที่อยู่ในชีวิตประจำวันของนักออกแบบ เป็นการเรียนรู้เพื่อปรับตัว อยู่รอดและเติบโต

โมเลสกิน จึงขอเชิญทุกท่านร่วมสำรวจการเดินทางครั้งใหม่ของนิทรรศการ “Moleskine x INDA: REFIT” ที่แกรนด์ฮอล อาคารไปรษณีย์กลาง ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 – 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 – 21.00 น.

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.bangkokdesignweek.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: