Sports+Education

‘The MATTER’ ร่วม ‘กองทุนพัฒนาสื่อฯ’ มุ่งสร้างความรู้ เข้าใจ วิชาโค้ดดิ้ง

The MATTER ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยกระทรวงวัฒนธรรม จับมือเดินหน้า โครงการ The MATTER : Coding in Thai Education (Now & Then) การศึกษาไทยในยุคที่โลกหมุนไปด้วยการโค้ด ด้วยการจัดทำวิดีโอและบทความเผยแพร่เกี่ยวกับความสำคัญของการศึกษาด้านการโค้ดดิ้ง (Coding) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสื่อสารให้ ประชาชนคนทั่วไป ทั้งผู้ปกครอง และเยาวชน ไปจนถึงกลุ่มวิชาชีพสื่อ กลุ่มวิชาการ ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ได้เห็นความสําคัญ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการโค้ด

นายณัฐชนน มหาอิทธิดล หัวหน้าโครงการกล่าวว่า โครงการฯ ต้องการเผยแพร่ถึงความสำคัญของการศึกษาด้านโปรแกรมมิ่ง หรือโค้ดดิ้ง ให้เล็งเห็นว่าสามารถเป็นแรงขับเคลื่อนทางสังคมได้อย่างไร ใกล้กับตัวทุกคนแค่ไหน ในทุกๆ แง่มุม ทั้งความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ อาจารย์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรม ลูกจ้าง หรือนายจ้าง และกับตัวเยาวชนเองว่ามีความเห็นกับเรื่องนี้อย่างไร หรือมีสิ่งไหนที่บุคคลในฐานะผู้ใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันพัฒนา

โดยเบื้องต้นได้นักวิชาการหลายท่านมาร่วมพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับการโค้ดดิ้ง อย่าง ดร.เปปเปอร์-รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงาน กลุ่มสังคมและกำลังคนดิจิทัล (depa), ปาจรีย์ อัศวปยุกต์กุล ผู้ก่อตั้งสถาบัน Code Genius, กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ ผู้ที่จบปริญญาโทจากประเทศฟินแลนด์ ที่ขึ้นชื่อว่ามีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก, แพท-ยงค์ประดิษฐ์ Chief Academic Officer จาก code.org

“วิดีโอที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่มีทั้งหมด 10 ตอน และบทความอีก 4 บทความ ที่จะพูดถึงตั้งแต่ วิวัฒนาการของภาษา Coding ภาษาในการเรียนการสอน Coding ปัญหาในการเรียนการสอนวิชาโค้ดดิ้ง ทักษะอะไรที่เราจะได้จาก Coding? แนวโน้มอาชีพใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต และอาชีพที่มีโอกาสเติบโตขึ้นจาก Coding ไปจนถึงการพัฒนาตนเอง การปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีแห่งยุค อีกทั้งมุมมองการศึกษา Coding จากรอบโลก ว่าก้าวไปถึงไหน ก้าวอย่างไรถึงจะมั่นคง และความแตกต่างของการเรียน Coding ในแต่ละช่วงอายุ รวมทั้งความพร้อมของสถานศึกษาในการเรียนการสอนเรื่องโค้ดดิ้ง ทั้งในมุมของผู้สอน และการบริการจัดการการสอนในประเทศไทย ไปจนถึง ค่านิยมในการเรียน Coding มีแต่เด็กเนิร์ดไอทีจริงหรือไม่ หรือมุมมองของพ่อแม่ต้องเตรียมตัวอย่างไรในวันที่ลูกต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เราเองก็ไม่เคยรู้มาก่อน จนถึงการเรียน Coding ในปัจจุบันมีหลักสูตรเปิดสอนในรูปแบบไหน และพ่อแม่จะเตรียมตัวลูกให้พร้อมได้อย่างไรด้วย”

หัวหน้าโครงการกล่าวทิ้งท้ายว่า โครงการหวังว่าข้อมูลและเนื้อหาที่ถูกเผยแพร่ออกไปจะเป็นเครื่องที่ช่วยแรงผลักดันในการสร้างแรงตระหนักให้กับกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะทั้งเด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ไปจนถึงภาครัฐและหน่วยงานเอกชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในช่วยขับเคลื่อนการสร้างสรรค์วัฒนธรรมการเรียนรู้ ทำให้การศึกษาด้านโปรแกรมมิ่งและการโค้ดดิ้งได้กลายเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างรากฐานสำคัญในการสร้างสังคมและผลิตบุคลากรคุณภาพต่อไป

ผู้ที่สนใจติดตามข่าวสาร วิดีโอ และบทความของทางโครงการ The MATTER : Coding in Thai Education (Now & Then) การศึกษาไทยในยุคที่โลกหมุนไปด้วยการโค้ด สามารถติดตามได้ที่ Facebook : The MATTER หรือ เว็บไซต์ thematter.co

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: