News And Events

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล จัดงานใหญ่ “วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ณ วัดชินวรารามฯ ปทุมธานี

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วยจังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าชมงาน “วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ที่ครบครันด้วยการแสดงแสงสีเสียงริมแม่น้ำเจ้าพระยาสุดยิ่งใหญ่ตระการตา อิ่มอร่อยกับอาหารชวนชิม ทั้ง Street Food อาหารชาววัง อาหารดั้งเดิมของหลากชนชาติ พบกับสินค้าของดีของพรีเมียมและผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล

พร้อมชมนิทรรศการและลานวัฒนธรรมประเพณีที่น่าตื่นตาตื่นใจกับกิจกรรมและการละเล่นของชนชาติไทย มอญ อิสลาม จีน รวมทั้งความบันเทิงจากศิลปินมากมายสลับสับเปลี่ยนทุกวัน อาทิ เป๊กกี้ ศรีธัญญา เอกราช สุวรรณภูมิ โปงลางสะออน เปาวลี ตุ๊กกี้ชิงร้อย ฯลฯ ระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2562 ณ วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวในพิธีเปิดงาน “วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ว่า กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ภายใต้โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล สืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายพัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนำ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล แต่ละจังหวัดเป็นอู่อารยธรรมสำคัญ ที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติไทย เป็นจังหวัดที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำเจ้าพระยา ป่าสัก นครไชยศรี มาตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยา มาจนถึงปัจจุบันคือยุคกรุงรัตนโกสินทร์มีมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย สะท้อนให้เห็นถึงภูมิหลังประวัติศาสตร์ของชาติไทยและพัฒนาการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ซึ่งควรค่าแก่การศึกษาเรียนรู้

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลจึงต้องประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและกระตุ้นการใช้จ่ายเงินของนักท่องเที่ยว โดยใช้มรดกทางวัฒนธรรมสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในพื้นที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัด รวมถึงพฤติกรรมการท่องเที่ยวในยุคสังคมโซเชียลมีเดีย ที่นักท่องเที่ยวและนักเดินทางนิยมแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางและการท่องเที่ยวผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดและกระจายรายได้สู่ชุมชน

กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลจึงร่วมมือกันในการจัดงาน “วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย ทั้งนิทรรศการและลานวัฒนธรรมประเพณีชนชาติไทย มอญ อิสลาม จีน พร้อมด้วยการแสดงแสงสีเสียงริมแม่น้ำเจ้าพระยาสุดยิ่งใหญ่ตระการตาในพิธีเปิดงาน

พบกับอาหารชวนชิม ทั้ง Street Food อาหารชาววัง อาหารดั้งเดิมของหลากชนชาติ

สินค้าของดีของพรีเมียมและผลิตภัณฑ์ชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล สาธิตและประกวดการทำอาหารและการประกวดภาพถ่าย

รวมทั้งความบันเทิงจากศิลปินมากมายสลับสับเปลี่ยนทุกวัน อาทิ เป๊กกี้ ศรีธัญญา เอกราช สุวรรณภูมิ โปงลางสะออน เปาวลี ตุ๊กกี้ชิงร้อย ระหว่างวันที่ 25-29 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ วัดชินวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

“กิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และดึงดูดความสนใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลเพิ่มมากขึ้น และเป็นการสร้างเศรษฐกิจและยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยว นำไปสู่การสร้างฐานรายได้ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลอย่างยั่งยืน จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนได้มาเที่ยวชมงาน “วิถีชีวิตสายน้ำแห่งกรุงรัตนโกสินทร์” เป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยครับ” ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: