News And Events

ลอรีอัล จับมือ พาโบโก มุ่งพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ขวดกระดาษ

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลอรีอัล ได้ขยายความร่วมมือกับ พาโบโก (Paboco) บริษัทผู้ผลิตขวดกระดาษ เพื่อพัฒนาขวดบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนสำหรับอนาคต

การร่วมมือนี้เป็นหนึ่งในการผลักดันด้านบรรจุภัณฑ์ของลอรีอัลที่เน้นกลยุทธ์การดำเนินงาน 3 ส่วน ได้แก่ 1. การลดน้ำหนักของบรรจุภัณฑ์พลาสติก 2. การใช้พลาสติกที่สามารถนำมาใช้รีไซเคิลได้ หรือใช้พลาสติกรีไซเคิลในการทำบรรจุภัณฑ์ และ 3. การนำวัสดุที่มาจากชีวภาพมาทำบรรจุภัณฑ์ โดยก่อนหน้านี้ ลอรีอัลได้เผยความก้าวหน้าในการพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์หลอดบีบเครื่องสำอางชนิดแรกที่ทำจากกระดาษ ที่คิดค้นร่วมกับอัลเบีย (Albéa)

ทั้งนี้การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ขวดกระดาษนี้ มีเป้าหมายระยะยาวในการสร้างทางเลือกบรรจุภัณฑ์ โดยเน้นการคิดค้นนวัตกรรมที่เป็นไปทีละขั้นตอน ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและความเหมาะสมสำหรับการใช้งานของผลิตภัณฑ์ และยังเป็นบรรจุภัณฑ์ขวดกระดาษแบบแรกที่รองรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของเหลว อาทิ น้ำอัดลม เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ความงาม เป็นต้น

นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตแล้ว พาโบโก ยังมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงสู่นวัตกรรมการผลิตขวดเพื่อสังคมแห่งการหมุนเวียนในอนาคต ทั้งขวดกระดาษจากวัสดุชีวภาพที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ 100% และสามารถย่อยสลายได้อย่างปลอดภัยหากปะปนไปในธรรมชาติ โดยความคาดหวังให้สามารถพัฒนาขวดกระดาษให้มีความยั่งยืนได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในแง่ของการใช้ซ้ำและหมุนเวียนวัสดุ พันธกิจนี้จะมุ่งพัฒนาขวดกระดาษจากรุ่นสู่รุ่น โดยพัฒนาจากเทคโนโลยีที่ยังเป็นอุปสรรคในปัจจุบันและมุ่งศึกษาเทคโนโลยีในอนาคต โดยแบรนด์แต่ละแบรนด์ที่เป็นพันธมิตรจะร่วมพัฒนาและออกแบบขวดกระดาษของตัวเองให้ตอบโจทย์กับประเภทสินค้า

พาโบโซ เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทผู้พัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์กระดาษ BillerudKorsnäs และบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตขวด Alpla เพื่อเพิ่มความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม พาโบโซ ได้ก่อตั้งคอมมูนิตี้ผู้ผลิตขวดกระดาษร่วมกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อศึกษาความซับซ้อนของนวัตกรรม คิดค้นแนวทางบรรจุภัณฑ์ที่ชาญฉลาดและยั่งยืนมากกว่าเดิมและเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมขวดแบบเดิมๆ โดยมีแบรนด์พันธมิตรแนวหน้าได้แก่ คาร์ลสเบิร์ก กรุ๊ป ดิ แอบโซลูท คัมปะนี โคคา-โคล่า ยุโรป และลอรีอัล

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: