News And Events

ช.การช่าง เชิญช่างชุมชนส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อชิงทุนสนับสนุน

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) จับมือสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันเชนจ์ฟิวชั่น (Change Fusion) ภายใต้มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานวัตกรรมและยกระดับทักษะช่างชุมชนผ่าน “โครงการส่งเสริมนวัตกรช่างชุมชน” ซึ่งเป็นโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น โดยเตรียมเปิดรับสมัครช่างชุมชนที่มีความสามารถและความคิดสร้างสรรค์จากทั่วประเทศร่วมส่งผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมเข้าประกวด เพื่อชิงทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ มูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท พร้อมรับโอกาสในการยกระดับการทำงานสู่การเป็น “นวัตกรช่างชุมชน” และต่อยอดขีดความสามารถของสิ่งประดิษฐ์อย่างรอบด้านจากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญก่อนขยายผลสู่ระดับประเทศ ตลอดจนโอกาสในการขอรับทุกสนับสนุนจากภาครัฐต่อไป

“โครงการส่งเสริมนวัตกรช่างชุมชน” ถือเป็นครั้งแรกของเมืองไทยที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมมือกับภาคชุมชนท้องถิ่นเพื่อพัฒนานวัตกรช่างชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและครบวงจร บนพื้นฐานของการส่งเสริมการแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมอย่างตรงจุดด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

โดยโครงการฯ จะใช้วิธีนำเอาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ของช่างชุมชนที่มีศักยภาพมาพัฒนาต่อยอดด้วยการถ่ายทอดทักษะความรู้จากองค์กรผู้เชี่ยวชาญให้แก่ผู้เข้าแข่งขันทั้งนี้ ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการฯ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับภารกิจของ ช. การช่าง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย

เจ้าของผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกทั้ง 10 ทีม จะได้รับทุนสนับสนุนสำหรับการพัฒนาผลงานในเบื้องต้น พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมอบรมด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ก่อนที่จะมีการคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด 3 ชิ้น เพื่อเข้ารอบสุดท้ายซึ่งจะได้รับรางวัลเป็นทุนสนับสนุนสำหรับการพัฒนาอีก รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโอกาสในการรับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาเทคนิควิศวกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการจัดการธุรกิจนวัตกรรมโดยมีเป้าหมายหลักเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลงานดังกล่าวให้เป็นเลิศทั้งในด้านประโยชน์ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการใช้งานโครงสร้าง คุณสมบัติรูปลักษณ์ ความสะดวกในการใช้งานการบำรุงรักษา ฯลฯ จนได้เป็นนวัตกรรมต้นแบบที่สามารถเผยแพร่ใช้งานในวงกว้างเพื่อตอบโจทย์ปัญหาชุมชนและสังคมในบริบทต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่างชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ Facebook Fanpage ช่างชุมชน ช.การช่าง (https://www.facebook.com/grassrootinnovator/) หรือโทรติดต่อ 093-3279184 ภายในวันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงื่อนไขและกติกาการรับสมัคร

  • เป็นบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในชุมชน หรือองค์กรชุมชน
  • สิ่งประดิษฐ์ที่ช่างชุมชนพัฒนาขึ้นจะต้องเสร็จสมบูรณ์
  • ผลงานสิ่งประดิษฐ์ต้องไม่เป็นการลอกเลียนแบบ ละเมิดลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่น
  • เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างผลกระทบที่ดีต่อชุมชนท้องถิ่น และสามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปใช้ในชุมชนอื่นๆ ได้ โดยมุ่งเน้นสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานการก่อสร้างระบบชลประทานพลังงานทดแทนเครื่องจักรกลเกษตร และอื่นๆ
  • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
  • ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกในวันที่ 30 พฤศจิกายน2562 ทาง Facebook Fanpageช่างชุมชนช.การช่าง (https://www.facebook.com/grassrootinnovator/)

นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสดีๆ ที่เหล่านวัตกรชุมชนไม่ควรพลาดสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการส่งเสริมนวัตกรช่างชุมชน สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/2MMrnfBรวมถึงสอบถามเพิ่มเติมได้ทางFacebook Fanpageช่างชุมชน ช.การช่าง หรือ โทร. 093-327-9184 หรือทาง LINE: Jacknawee

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: