News And Events

AIT จัดประชุม “100 Innovations X Entrepreneurs” ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology หรือ AIT) สถาบันการศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา โดดเด่นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการ ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคเอเชีย จัดงานประชุมระดับนานาชาติในหัวข้อ “100 Innovations x Entrepreneurs” ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (R2C) ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2562 ณ C asean อาคารไซเบอร์เวิลด์ ถนนรัชดาภิเษก

พร้อมทั้งเปิดศูนย์ผู้ประกอบการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT Entrepreneurship Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการในระดับภูมิภาค ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการก้าวสู่ระบบดิจิทัลในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

​ดร. อีเดน ยี่ เต็ง วูน อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) กล่าวว่า “การจัดงานประชุมในครั้งนี้ เป็นการรวมตัวกันของผู้ที่อยู่ในแวดวงด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี ผู้ประกอบการจากหลากหลายอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา พันธมิตรทางธุรกิจ และภาคประชาสังคม เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกันทางด้านนวัตกรรม”

ภายในงาน วิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกจะร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ อาทิ บล็อกเชน ระบบธุรกิจอัจฉริยะ การเรียนรู้เชิงลึกจากเครื่องจักร ฟินเทค เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ระบบอินเทอร์เน็ต หุ่นยนต์อัจฉริยะ สมาร์ทซิตี้ สมาร์ทไลฟ์และสมาร์ทลิฟวิ่ง และผลกระทบทางสังคม

นอกจากนี้ ยังมีการเปิด “ศูนย์ผู้ประกอบการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT Entrepreneurship Center)” ให้เป็นพื้นที่สำหรับการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการพัฒนา เพื่อส่งเสริมและผลักดันขีดความสามารถของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ โดยทางศูนย์ฯจะสนับสนุนในการจัดหานวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ดร. วูน กล่าวเสริมว่า “เราคาดหวังว่า ศูนย์ผู้ประกอบการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย จะเป็นรากฐานของการสร้างผู้นำในอนาคต และเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่นักเรียนของสถาบัน AIT และศิษย์เก่าสามารถที่จะเข้ามาร่วมแบ่งปันความรู้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำพาธุรกิจขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ ศูนย์ฯยังมีข้อมูลทางวิชาการที่น่าสนใจทั้งจากภายนอกและกลุ่มธุรกิจด้านต่างๆ อีกด้วย”

​ศูนย์ผู้ประกอบการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย” นับเป็นศูนย์กลางในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการในระดับภูมิภาค ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการก้าวสู่ระบบดิจิทัลในระดับประเทศและระดับภูมิภาค โดยมีพันธมิตรมาร่วมผนึกกำลังในการพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน ได้แก่ คอมพิวเตอร์และโครงสร้างอิงค์ (สหรัฐอเมริกา) ช. การช่าง (ไทย) เน็ตโซล เทคโนโลยี (สหรัฐอเมริกา) ไซ สแควร์ (ฟิลิปปินส์) ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (ไทย) และเวนเจอร์ แคปปิตอล (สิงคโปร์)

นอกจากนี้เรายังมอบสิทธิประโยชน์มากมายให้กับสมาชิกทั้งส่วนบุคคลและส่วนองค์กร สำหรับสิทธิประโยชน์ส่วนบุคคล อาทิ การได้เรียนรู้ผ่านการออกแบบและการฝึกอบรม การให้คำปรึกษาและการบรรยายโดยแขกรับเชิญอื่นๆ อีกทั้งยังได้ร่วมมือกับองค์กรและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมศูนย์นวัตกรรมอื่นๆ เป็นต้น

สำหรับสิทธิประโยชน์ด้านองค์กรนั้น ศูนย์ฯ นี้จะทำหน้าที่เป็นสถานที่สำหรับการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการและอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ เข้าถึงเครือข่ายความรู้ของ AIT และการเป็นสมาชิกของ Enterprise Alliance เป็นต้น


​สำหรับผู้สนใจสมัครสมาชิก หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ait.ac.th หรือ อีเมล entrepreneurship@ait.ac.th

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: