News And Events

ภูกระดึงจัดงาน “สักการะพระพุทธเมตตา บูชาเจ้าปู่ภูกระดึง”

ภูกระดึง จัดงานสืบสานประเพณี “สักการะพระพุทธเมตตา บูชาเจ้าปู่ภูกระดึง” ชาวภูกระดึงร่วมสานต่อประเพณีสักการะพระพุทธเมตตา หวังสร้างเป็นทางเลือกในการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดเลย

นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอภูกระดึง กล่าวว่านอกเหนือจากอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศไทย อำเภอภูกระดึงยังมีพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมือง คือ พระพุทธเมตตา เป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2463 โดยหลวงวิจิตร คุณสาร นายอำเภอวังสะพุง ได้ร่วมกับราษฎร สร้างขึ้นเพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ

และด้วยแรงศรัทธาในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย์แห่งนี้ ซึ่งแต่เดิมเป็นพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นยังไม่มีชื่อ ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บูรณปฏิสังขรณ์องค์พระและบริเวณรอบๆ ด้วยหินอ่อน พร้อมทั้งทรงเสด็จมาเบิกพระเนตรและสวมเกศ รวมถึงพระราชทานพระนามพระพุทธรูปนี้ว่า “พระพุทธเมตตา” ตราบจนทุกวันนี้

“ต่อมาปี พ.ศ. 2547 นายเริงชัย ชัยวัฒน์ นายอำเภอภูกระดึง ในขณะนั้น ได้ก่อสร้างพระพุทธเมตตา จำลองไว้ที่ศาลาพระพุทธเมตตา ด้านหน้าที่ว่าการอำเภอภูกระดึง เพื่อให้นักท่องเที่ยว ผู้สัญจรไป-มา หรือบุคคลที่ไม่สามารถเดินทางขึ้นไปกราบไหว้พระพุทธเมตตาองค์จริงบนยอดภูกระดึง ได้กราบไหว้ สักการะบูชา ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต”

นายภูริวัจน์ กล่าวต่อไปว่าอีกทั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายนเมื่อปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดงาน “สักการะพระพุทธเมตตา บูชาเจ้าปู่ภูกระดึง” ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งมีกระแสตอบรับเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยว ในปีนี้ชาวอำเภอภูกระดึงจึงได้ร่วมแรงร่วมใจจัดงานครั้งที่ 2 โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ, เอกชน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการจัดงานครั้งนี้

“ในปีนี้ งาน “สักการะพระพุทธเมตตา บูชาเจ้าปู่ภูกระดึง” มีกำหนดจัดงานในวันที่ 2-9 พฤศจิกายน 2562 ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้พบกับพิธีการโยงสายสิญจน์พระพุทธเมตตาจากยอดภูกระดึง และบูชาเจ้าปู่ภูกระดึง ขบวนแห่ “ไอยรามัฆวาน คีตกาลภูกระดึง ตราตรึงหิมพานต์ ทิพย์วิมานศรีอัปสร องค์อมรเทวโลก ศุภโชติดาวดึงส์“ ที่ยิ่งใหญ่อลังการ สวยงามเป็นอย่างมาก

“พร้อมทั้งนำสินค้าของดี ของเด่น ของอำเภอภูกระดึงออกมาจำหน่ายตลอดงาน ชาวภูกระดึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงประเพณีและวิถีวัฒนธรรมของชาวภูกระดึง และเป็นทางเลือกหนึ่งในการมาท่องเที่ยวในอำเภอภูกระดึง” นายภูริวัจน์กล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: