News And Events

กระทรวงพาณิชย์ประสบความสำเร็จ ปั้นไทยแบรนด์ ในโครงการ DEmark สู่ตลาดสากล

2 กันยายน 2562 สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดพิธีมอบรางวัล สินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2562 หรือ Design Excellence Award 2019 (Demark 2019) เพื่อส่งเสริมผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบ และยกระดับสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก ณ โรงแรม Hilton สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า รางวัล Design Excellence Award (DEmark) มีที่มาจากรางวัล Prime Minister’s Export Award (PM Export Award) ในสาขา Best Design มีการพัฒนามาสู่การพิจารณาให้รางวัลสินค้าที่มีการออกแบบดี จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12 และได้รับการตอบรับเข้าร่วมโครงการจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี เป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการออกแบบให้มีมูลค่าเพิ่ม เกิดการยอมรับและแข่งขันได้

ปีนี้ทางกรม ได้พิจารณาแจกรางวัลในโครงการนี้ จำนวน 72 รายการ จากผู้ประกอบการในสาขาต่างๆ ที่ได้รับรางวัล นับว่าประสบความสำเร็จในการผลักดันผลงานออกแบบไทยออกสู่สายตาของตลาดสากลมาได้อย่างต่อเนื่อง

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศไทย โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยนำนวัตกรรมการออกแบบ และเทคโนโลยี มาพัฒนา และปรับปรุงสินค้าและบริการไทยให้มีคุณภาพและมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น รวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค

โครงการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี Design Excellence Award (DEmark) จะช่วยส่งเสริมการออกแบบสินค้าของผู้ประกอบการไทย โดยใช้ตราสัญลักษณ์ DEmark เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่มีความโดดเด่นด้านการออกแบบ สร้างความแตกต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย รวมถึงยกระดับสินค้าที่มีการออกแบบดีให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก เพื่อประโยชน์ทางการค้า และเกิดความภาคภูมิใจเป็นแบบอย่างในการพัฒนาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของประเทศต่อไป

อีกทั้งกรมได้รับความร่วมมือจากสถาบันส่งเสริมการออกแบบแห่งประเทศญี่ปุ่น หรือ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากรางวัล Good Design Award (G-MARK) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลมาร่วมพิจารณาตัดสิน

โดยในปีนี้ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ รวม 72 รายการ แบ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลจากกรุงเทพมหานคร 43 รายการ และจากต่างจังหวัด 29 รายการ ดังนี้

– กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Furniture) จำนวน 12 ราย

– กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) จำนวน 16 ราย

– กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย (Creative & Innovative Fashion) จำนวน 13 ราย

– กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Industrial) จำนวน 10 ราย

– กลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging) จำนวน 3 ราย

– กลุ่มสินค้ากราฟิกดีไซน์ (Graphic) จำนวน 14 บริษัท

– กลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) จำนวน 4 บริษัท

โดยผลงานที่ได้รับรางวัล DEmark Award 2019 แบ่งเป็นจังหวัดได้ ดังนี้ กรุงเทพมหานคร 43 ชิ้นงาน ปทุมธานี 5 ชิ้นงาน สมุทรสาคร 3 ชิ้นงาน นครปฐม 3 ชิ้นงาน เชียงราย 3 ชิ้นงาน ขอนแก่น 2 ชิ้นงาน นนทบุรี 2 ชิ้นงาน สมุทรปราการ 2 ชิ้นงาน ฉะเชิงเทรา 1 ชิ้นงาน เชียงใหม่ 1 ชิ้นงาน ชลบุรี 1 ชิ้นงาน ตรัง 1 ชิ้นงาน นครราชสีมา 1 ชิ้นงาน ตาก 1 ชิ้นงาน ภูเก็ต 1 ชิ้นงาน ระยอง 1 ชิ้นงาน และ สงขลา 1 ชิ้นงาน

สำหรับผู้ได้รับรางวัล DEmark จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เช่น สามารถใช้โลโก้ในการส่งเสริมการขายสินค้าได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย, ได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายสมทบโครงการร้อยละ 50 ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศที่กรม เข้าร่วม (ไม่เกิน 3 ครั้ง ในเวลา 1 ปี), ได้รับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการโฆษณาในสื่อต่างๆ รวมทั้งนำสินค้าไปจัดแสดงนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ อาทิ งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok และ Milan Design Week นอกจากนี้ ผู้ได้รับรางวัล DEmark จะได้เข้ารอบ 2 รางวัล G-mark ประเทศญี่ปุ่นโดยทันที

ปัจจุบันสินค้าไทยที่ได้รับรางวัล DEmark รวมทั้งหมด จำนวน 821 รายการได้รับรางวัล G-Mark แล้ว จำนวน 428 รายการ โดยนักออกแบบ/ผู้ประกอบการสามารถใช้โลโก้ความความร่วมมือ DEmark และ G-mark เพื่อช่วยส่งเสริมเป็นช่องทางทางการค้าต่อไป

รางวัล DEmark เป็นเครื่องหมายที่ช่วยให้นักออกแบบและผู้ประกอบการไทยได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้มีมูลค่าทางการค้าที่สูงขึ้น และเป็นที่รู้จักในระดับสากล โดยที่ผ่านมามีผู้ประกอบการไทยที่ได้รับรางวัล Demark สามารถคว้ารางวัลการออกแบบในระดับนานาชาติได้ เช่น รางวัล Reddot Design Award, IF Design Award ได้แก่ บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด ผู้ผลิตน้ำดื่ม Sprinkle, บริษัท Prompt Design จำกัด, บริษัท ดีโอทีเอส จำกัด บริษัท Thinkk Studio จำกัด และแบรนด์ Korakot เป็นต้น

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีประจำปี 2562 (Design Excellence Award 2019)
…………………………………………………

1. กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Furniture) จำนวน 12 ราย ดังนี้

1) Mobella Galleria Chang
2) SALT AND PEPPER STUDIO CO.,LTD. Petite Rattan Stool
3) Sumphat Gallery Sitsaad
4) PlussenseCo.,Ltd. Mellow Collection
5) PlussenseCo.,Ltd. Klong Side Table
6) Plato Carpenter Table & Bench
7) Galvanii Picolo
8) HYGGE CO.,LTD Beam chair
9) Thai Techno Glass Co.,Ltd. FLUTED GLASS TABLE
10) everyday studio Bangkok Taxi
11) FAMELINE PRODUCTS.CO.LTD. Baitongjeeb
12) Prempracha’s Collection Co., Ltd. Kratib

2. กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Lifestyle) จำนวน 10 ราย ดังนี้

1) NithinanSahaisuk Paapaow
2) Korakot International ROPE WOVEN LAMP SHADE
3) Sa-ard jai Co.,Ltd. Sweepy Indoor Broom
4) Scrap Lab silver spoon
5) Mae FahLuang Foundation under Royal Patronage Husk
6) Ocean Glass Public Company Limited RIMS
7) WittayaChaimongkol TURN TO (C)
8) Nakkhid Design Studio Co., Ltd. Shell
9) YossawadeeRadsaord Sticky rice steamed
10) CUTEKEM CO., LTD. Shopchamuch Picnic Basket
11) PichakornMeedech PEG
12) JanenutchSodsai Bio Bua
13) NUMSUB NOENKHAO CO., LTD. Aroma Candle
14) AMPHAN STONE
15) Oner Industrial Design Co.,Ltd Lucky Mouse
16) New Arriva Co.,Ltd Oasis Round Pot S&L

3. กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย
(Creative & Innovative Fashion) จำนวน 13 ราย ดังนี้

1) PORANA WEAVE
2) PORANA Pa Sinh stacking rings
3) NaridtananPalakavongnaAyuthaya Secret Message Ring
4) NaridtananPalakavongnaAyuthaya Secret Message Ring
5) Ravipa Jewelry co.,ltd RAVIPA Reminder
6) PornnatchaSangsuk-iam HappiesNature Collection
7) Mae FahLuang Foundation under Royal Patronage COLLECTION: MAWATA-HILLTRIBE Bumble Jacket
8) Mae FahLuang Foundation under Royal Patronage COLLECTION: OVERSIZE-HILLTRIBE Bag
9) RomrawinPipatnudda bloomink
10) Nawaratchoklamlerd wallet
11) PATCHARAPORN TAECHALERTPAISARN The Dawn
12) Bangkok Apparel Co., Ltd. COLLECTION S/S 20 “SAN PAD”
13) Bangkok Apparel Co., Ltd. COLLECTION S/S 20 “SAN PAD”

4. กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Industrial) จำนวน 10 ราย ดังนี้

1) BATHROOM DESIGN I-SPA CO., LTD La’mour Bed
2) BATHROOM DESIGN I-SPA CO., LTD 3DRain Galaxy
3) Thai Techno Glass Co., Ltd. TERGLAZZO
4) PET SMILE BY DR.PET CO., LTD PET SMILE ECO SELF TEST
5) The Siam Sanitary Fittings Co., Ltd XPOSH
6) The Siam Sanitary Fittings Co., Ltd OVAL
7) Welcraft Products Co., Ltd Series 61 Willy 30 MFF
8) Srithai Auto Seats Industry Co., Ltd. AirLumbaEnlight
9) V.R.Union Co., Ltd. KUCHE
10) Silkentex Co., ltd KoolKomfort Hug

5. กลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์(Packaging) จำนวน 3 ราย ดังนี้

1) Sumphat Gallery Lift and Ready Durian Paper Bag
2) Multi Studio Co., Ltd. Rubber Heel Support Pads PY
3) Prompt Design Tamarind House Tamarind Candy

6. กลุ่มสินค้ากราฟิกดีไซน์(Graphic) จำนวน 14 บริษัท ดังนี้

1) TNOP DESIGN KadKokoa (Logo, identity, and packaging design)
2) TNOP DESIGN Roots (Logo, identity, and packaging design)
3) TNOP DESIGN Pop’Set Catalog
4) ArwinIntrungsri ZT December
5) TheerawatPojvibulsiri ZT Por
6) Pink Blue Black & Orange The Development of The Thai Folio Exhibition
7) Pink Blue Black & Orange Love Readers
8) Pink Blue Black & Orange 47th National Book Fair & 17th Bangkok InternationalBook Fair 2019 Visual Identity
9) Studio Dialogue Limited Partnership Khanom Learning Center
10) FARMGROUP CO., LTD. Out-Of-Office
11) WisitPotiwat SANSERN
12) VipalukSiriplanond Last Life I Must Have Been Born Indian
13) GA49 Limited Spirit of Art
14) KornmaipolSirimongkolrujikul The book cover design for Khun Chang KhunPhaen

7. กลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายใน (Interior Design) จำนวน 5 บริษัท ดังนี้

1) Trimode Studio EST.33 (The Up)
2) PIA Interior Co., Ltd. Bangkok Marriott Hotel TheSurawongse
3) IF (Integrated Field Co., Ltd.) Ba hào
4) IF (Integrated Field Co., Ltd.) Kloem Hostel
5) premier resorts and hotel Co., Ltd. Raya Heritage Hotel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: