Sports+Education

บช.น. จัดโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยนายกฯ ปี 62

พลตำรวจโท สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล เป็นประธานแถลงข่าวโบว์ลิ่งการกุศลโครงการเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ปี 2562 ชิงถ้วยรางวัลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ห้องประชุม กองบัญชาการตำรวจนครบาล

โดยมี พลตำรวจตรีชยุต รัตนอุบล ประธานฝ่ายรับสมัครการแข่งขัน, ดร.อรพรรณ สินประสงค์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการเยาวชนสัมพันธ์ และประธานจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลโครงการเยาวชนสัมพันธ์ ปี 2562, ดร.สุปรีชา หิรัญบูรณะ ประธานฝ่ายกิจกรรม เข้าร่วมงาน

พลตำรวจโท สุทธิพงษ์ วงษ์ปิ่น ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล เปิดเผยว่า กองบัญชาการตำรวจนครบาล จะจัดการแข่งขัน โบว์ลิ่งการกุศลโครงการเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ปี 2562 ชิงถ้วยรางวัลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันเสาร์ที่ 31 สิงหาคม 2562 ที่ บลูโอ ริทึ่ม แอนด์ โบว์ล (Blu-O Rhythm & Bowl) เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า ตั้งแต่เวลา 09.00 – 14.00 น. เพื่อนำรายได้สนับสนุนโครงการเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

“สำหรับโครงการเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้จัดฝึกอบรมเยาวชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 เป็นระยะเวลากว่า 43 ปี และมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของสังคม ช่วยลดปัญหาอาชญากรรมและการก่อความไม่สงบสุข ตลอดจนการแพร่ระบาดของยาเสพติดซึ่งเกิดจากเด็กและเยาวชนกระทำผิด โดยมีศูนย์เยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นหน่วยรองรับการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยข้าราชการตำรวจและภาคเอกชน ร่วมกันดำเนินการด้วยดีตลอดมา โดยในปี พ.ศ. 2555 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาสังคม จากสำนักนายกรัฐมนตรี

“โครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ จัดการฝึกอบรมเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 8 – 14 ปี ซึ่งอาศัยตามชุมชนต่างๆ ปีละ 9 รุ่นๆ ละ 300 – 400 คน ปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 384 รุ่น จำนวน 133,573 คน เราเน้นเป้าหมายไปยังกลุ่มเยาวชนในชุมชนเด็กที่ด้อยโอกาส และเสริมด้วยการนำบุตรหลานของข้าราชการตำรวจมาร่วมรับการฝึกอบรม เพื่อจะได้มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาของสังคมและช่วยลดปัญหาอาชญากรรมและการก่อความไม่สงบสุข ตลอดจนการแพร่ระบาดของยาเสพติด ที่เกิดจากเด็กและเยาวชนกระทำผิด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน

“นอกจากนี้ กองบัญชาการตำรวจนครบาลยังมุ่งมั่นและสนับสนุนให้เกิดการจัดกิจกรรมให้แก่เยาวชนในทุกด้าน รวมถึงการสงเคราะห์เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การให้สวัสดิการแก่วิทยากรและผู้ปฏิบัติงานเยาวชนสัมพันธ์ ตลอดจนจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นในการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ด้วย จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหารายได้เพื่อให้กิจกรรมต่างๆ ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสัมฤทธิ์ผลดังเจตนารมณ์ของโครงการเยาวชนสัมพันธ์ จึงขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชนโดยร่วมมือกันจัดงานเพื่อสนับสนุนโครงการฝึกอบรมเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล เสมอมา”

ดร.อรพรรณ สินประสงค์ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการเยาวชนสัมพันธ์ และประธานจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลโครงการเยาวชนสัมพันธ์ ปี 2562 กล่าวว่า การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลโครงการเยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 5 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนและนำรายได้มาดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ และเพื่อส่งเสริมมิตรภาพ ความสามัคคีระหว่างทีมงานภาคเอกชนและภาครัฐในการสร้างสรรค์สังคมร่วมกัน

ท่านที่สนใจร่วมส่งเสริมกิจกรรมหรือสมทบทุนสนับสนุนการจัดโบว์ลิ่งการกุศลครั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์เยาวชนสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจนครบาล โทร. 0-2280-5178 หรือดูข้อมูลที่เว็บไซต์ http://www.yaowachonsamphan.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: