News And Events

เชิญชมต้นเทียนแกะสลักในงาน “ไอคอนสยาม ร้อยล้านใจ เป็นเทียนไทย ให้เรืองรอง”

‘ไอคอนสยาม’ ร่วมกับ บริษัท ดิ ไอคอนสยาม เรสซิเดนซ์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด พร้อมด้วย บริษัท ดิ ไอคอนสยาม ซูเปอร์ลักซ์ เรสซิเดนซ์ คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และพันธมิตรภาครัฐและเอกชน จัดงาน “ไอคอนสยาม ร้อยล้านใจ เป็นเทียนไทย ให้เรืองรอง” (The ICONIC Candle Festival) เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแห่เทียนพรรษาของไทยเนื่องในวันเข้าพรรษา พร้อมสืบสานศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่นของครูช่างเทียนให้คงอยู่ถาวรสืบไป

ภายในงานประติมากรรมต้นเทียนแกะสลักอันยิ่งใหญ่จากจังหวัดอุบลราชธานี มาจัดแสดงอย่างงดงามตระการตาริมแม่น้ำเจ้าพระยา รายล้อมด้วยต้นเทียนตัวแทนวัดใน 77 จังหวัด งดงามตระการตาริมแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานร่วมสมัย นำขบวนนางรำโดยนักแสดงชื่อดัง ณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม

สุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า “ไอคอนสยามมีปณิธานที่จะเชิดชูเรื่องราวอันมีคุณค่า และเป็นความภาคภูมิใจจากทุกมิติของความเป็นเอกลักษณ์ของไทย โดยนำเสนอเรื่องราวความเป็นไทยที่มีคุณค่าให้แก่ประเทศ และช่วยกันเผยแพร่และสืบทอดเรื่องราวดีๆ ให้คนไทยและทั่วโลก เนื่องในวันเข้าพรรษานี้จึงได้จัดงาน “ไอคอนสยาม ร้อยล้านใจ เป็นเทียนไทย ให้เรืองรอง” (The ICONIC Candle Festival) ระหว่างวันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2562 ขึ้น เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีการถวายเทียนพรรษา อันเป็นประเพณีทางพุทธศาสนาที่สำคัญของไทยนับตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย พร้อมสืบสานศิลปะภูมิปัญญาท้องถิ่นของครูช่างเทียนให้คงอยู่ถาวรสืบไป ทั้งยังเป็นการแสดงพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนคนไทยที่มีต่อพระพุทธศาสนาให้สว่างไสวรุ่งโรจน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้วย”

โดยภายในงาน ไอคอนสยามได้ลำเลียงประติมากรรมต้นเทียนขนาดยักษ์มาจากจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงและจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนในเขตเมืองหลวง คนรุ่นใหม่ และนักท่องเที่ยวได้มาชื่นชมประจักษ์ถึงความวิจิตรงดงามของประเพณีไทย บริเวณริเวอร์ พาร์ค

อลังการตระการตาไปกับประติมากรรมต้นเทียนแกะสลักขนาดยักษ์รางวัลชนะเลิศ ประจำปี 2561 จากจังหวัดอุบลราชธานี ที่ถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติ ตอนพระนางสิริมหามายาทรงสุบินนิมิต และประติมากรรม‘เทียนชัยไอคอนสยาม’ ผลงานของอาจารย์วีระ มีสุข ครูช่างแกะสลักเทียนจากจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รังสรรค์และแกะสลักขึ้นมาใหม่ตามจินตนาการของครูช่างศิลป์ เป็นเรื่องราวของเจ้าชายสิทธัตถะสู่การตรัสรู้ รายล้อมด้วยต้นเทียนตัวแทนวัดใน 77 จังหวัด

โดยเปิดให้ประชาชนทั่วไปนำ ’แท่งเทียนบาท’ หรือเทียนแท่งที่ใช้สำหรับจุดบูชาพระรัตนตรัย มาร่วมทำบุญบริจาคเพื่อเป็นกุศลทานแห่งชีวิต โดยไอคอนสยามจะนำต้นเทียน 77 แท่ง พร้อมเทียนที่ได้รับบริจาค ไปถวายให้แก่วัดที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศทั้ง 77 จังหวัด อีกทั้งชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสานร่วมสมัย ที่บูรณาการผสมผสานการเต้นรำ นาฏศิลป์ ดนตรี งานวรรณศิลป์เข้าไว้ด้วยกัน ในชื่อชุด “ร้อยใจไทย แซ่ซ้องบูชา มหาต้นเทียน”

นอกจากนี้บริเวณ รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1 ยังได้การจัดแสดงนิทรรศการประวัติความเป็นมาของเทศกาลเข้าพรรษา และการสาธิตการแกะสลักเทียนโดยช่างฝีมือจากจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยกิจกรรมเวิร์คช็อปทำดอกผึ้งด้วยแม่พิมพ์จากผลโพธิ์ทะเล ดอกไม้ที่ทำจากเทียนเพื่อใช้ประดับตกแต่งบนโครงปราสาทผึ้ง สำหรับนำไปใช้ในงานบุญสำคัญช่วงวันออกพรรษาของชาวไทยอีสาน

และบริเวณ สุราลัย ฮอลล์ ชั้น 7 ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีเทศน์มหาชาติกับโครงการเทศน์มหาชาติการกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

พร้อมกันนั้น ไอคอนสยาม ยังได้ประดับตกแต่งบรรยากาศภายในศูนย์ภายใต้คอนเซ็ปต์ The Precious of Siam ด้วยบายศรี พานพุ่ม และเครื่องแขวนพวงระย้า อัตลักษณ์ของไทยในรูปแบบอินสตอลเลชั่นอาร์ต พร้อมกับเนรมิตพานบายศรีขนาดยักษ์ สูงกว่า 10 เมตร ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมน้ำเจ้าพระยา ให้นักท่องเที่ยวคนไทยและชาวต่างชาติได้เข้ามาเก็บภาพความประทับใจ พร้อมซึบซับกับวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทยอีกด้วย

ไอคอนสยาม ขอเชิญชวนคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่งกายชุดไทยมาร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทยในงาน “ไอคอนสยาม ร้อยล้านใจ เป็นเทียนไทย ให้เรืองรอง” (The ICONIC Candle Festival) ตั้งแต่วันนี้ – 17 กรกฎาคม 2562 ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-495-7000

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: