News And Events

งานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ครั้งที่ 21

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน ได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงวัฒนธรรม จัดประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ ผสานงานใบตอง และดอกไม้สดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ซึ่งประสบความสำเร็จในการยกย่องเชิดชูคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมของไทยแพร่หลายทั่วโลกต่อเนื่องมา 20 ปี

ในปีนี้ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ จึงจะจัดงานประกวดแกะสลักผัก ผลไม้ผสานงานใบตอง และดอกไม้สด ครั้งที่ 21 ในหัวข้อ “เฉลิมพระเกียรติ บรมราชาภิเษก เอกอัครบารมีเลิศหล้า ทศมินทรมหาราชา” ในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 ของโรงแรมฯ

โดยในปีนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเอนกอนันต์จาก สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระราชทานถ้วยรางวัลเป็นปีแรก พร้อมอัญเชิญอักษรย่อพระนามาภิไธยประดับบนถ้วยรางวัล

คณะกรรมการจัดงานการประกวด อันมีคุณอารยา อรุณานนท์ชัย ประธานจัดงาน-กรรมการผู้จัดการโรงแรม แกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน และศาสตราจารย์ ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ อยุธยา ประธานการตัดสินการประกวด โดยมีผู้เข้าร่วมประกวดจากโรงแรมชั้นนำ-บุคคลทั่วไป และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ตลอดจนทูตจากต่างประเทศ สื่อมวลชน และผู้สนใจเข้าร่วมชมงาน

คุณอารยา อรุณานนท์ชัย

การประกวดนี้ยังส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ เกิดความคิดสร้างสรรค์ จรรโลงจิตใจให้อ่อนโยนโดยมีส่วนร่วมสืบสานศิลปะที่งดงามนี้ พร้อมทั้งอนุรักษ์ศิลปะงานแกะสลักผัก – ผลไม้ งานใบตอง ดอกไม้สด อันเป็นมรดกไทย

การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ประเภทโรงแรม – บุคคลทั่วไป และประเภทสถาบันการศึกษา ผู้ชนะยอดเยี่ยมรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีจะได้รับเงินสด พร้อมถ้วยพระราชทานฯ ประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงวัฒนธรรม

ประเภทโรงแรม และบุคคลทั่วไป มีรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1, รองชนะเลิศอันดับ 2, รางวัลชมเชย 2 รางวัล และรางวัลพิเศษจะได้รับเงินสด พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตรจาก ท.ท.ท. และกระทรวงวัฒนธรรม

ประเภทสถาบันการศึกษา มีรางวัลชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ 1, รองชนะเลิศอันดับ 2, รางวัลชมเชย 2 รางวัลและรางวัลพิเศษ ซึ่งจะได้รับเงินสด พร้อมโล่รางวัล ประกาศนียบัตรจาก ท.ท.ท. และกระทรวงวัฒนธรรม

นอกจากนี้ผู้ร่วมประกวดทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตรจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้รับประทานอาหารบุฟเฟต์เช้า และกลางวัน ส่วนทีมผู้เข้าประกวดที่มาจากต่างจังหวัด จะได้ห้องพักจากโรงแรมฯ จำนวน 2 ห้อง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.