Lifestyle+Travel

หนองบัวลำภู ยกทัพของดีจังหวัดให้ชาวกรุงชิมและช็อปที่ เจ.เจ.มอลล์ วันนี้ – 7 ก.ค.นี้

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย โชว์ ชิม ช็อป ภายใต้ชื่องาน “หนองบัวลำภู Green Life Green Market 2019” ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจ.เจ.มอลล์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ประชาชนมีช่องทางด้านการตลาด เพิ่มรายได้ รวมทั้งส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและการลงทุน ให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

วันนี้ (3 ก.ค.62) นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วย นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู, นายชนะ ไชยฮ้อย เกษตรจังหวัดหนองบัวลำภู และนายสยัมภู แพงจันทร์ รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกันเปิดงาน “หนองบัวลำภู Green Life Green Market 2019” อย่างเป็นทางการ

พิธีการเริ่มต้นด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมชุด “นวัตวิถีถิ่นหนองบัว” ตามด้วยการกล่าวรายงานโดย นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ซึ่งกล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงานในครั้งนี้ว่า จังหวัดหนองบัวลำภูได้อนุมัติงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พ.ศ. 2562 วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,850,000 บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) จัดกิจกรรมส่งเสริมตลาดในต่างจังหวัดภายใต้ชื่องาน “หนองบัวลำภู Green Life Green Market 2019” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพิ่มช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน 2) เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จัก 3) เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนในการพัฒนาและส่งเสริมด้านการตลาด

นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา พาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวรายงาน

ซึ่งมีเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการ OTOP/SMEs ในจังหวัดหนองบัวลำภู นำสินค้ามาร่วมแสดงและจำหน่ายภายในงาน จำนวน 50 ราย (50 บูธ) สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป อาหารอิสาน ผ้าทอมือ และสินค้าหัตถกรรมต่างๆ ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่มีที่มาจากวิถีการใช้ชีวิตประจำวันของคนในท้องถิ่น และพัฒนามาเป็นสินค้าที่สามารถแลกเปลี่ยนซื้อขาย

เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตของคนในยุคโลกาภิวัฒน์ ที่สังคมโลกเป็นสังคมเดียวกัน และปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งที่คนทั่วโลกต้องเผชิญและต้องร่วมกันแก้ไข คือการลดภาวะโลกร้อน ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ซึ่งปัจจุบันคนทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตแบบ Green ด้วยการลดการใช้ทรัพยากรรรมชาติซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดและลดการใช้สารเคมี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จังหวัดหนองบัวลำภูก็เช่นเดียวกันจึงได้จัดงาน “หนองบัวลำภู Green Life Green Market 2019” ขึ้นในวันนี้

นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวเปิดงานว่า “ผมมีความยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย โชว์ ชิม ช็อป ภายใต้ชื่องาน “หนองบัวลำภู Green Life Green Market 2019” ในวันนี้ เนื่องด้วยจังหวัดหนองบัวลำภูได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในเรื่องการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้จังหวัดหนองบัวลำภูหลุดพ้นจากปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้ “หนองบัวลำภู Model” โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

“นโยบายรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้ สร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานราก โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการค้า การประกอบธุรกิจ สร้างรายได้ให้กับชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภูได้เล็งเห็นความสำคัญในการเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการในจังหวัด เพื่อสร้างความมั่นคงทางศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาชนจังหวัดหนองบัวลำภู จึงอนุมัติงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดหนองบัวลำภูประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินการจัดกิจกรรมในวันนี้ ผมต้องขอบคุณทุกพลังขับเคลื่อนที่ร่วมกันพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำภูไปด้วยกัน”

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ถ่ายภาพร่วมกับเหล่าผู้แทนหน่วยงานต่างๆ บนเวที และต่อด้วยการแสดงมินิคอนเสิร์ตจาก ไผ่ พงศธร

การจัดงาน “หนองบัวลำภู Green Life Green Market 2019” ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 กรกฎาคม 2562 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเจ.เจ.มอลล์ ช่วงเวลา 10.00 – 19.00 น. โดยมีสินค้าเกษตรปลอดภัย พืชผัก ผลไม้ ข้าวเหนียวผัวหลง ผลิตภัณฑ์ของดีและของขึ้นชื่อของจังหวัดมาให้ประชาชนชาวกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลได้เลือกซื้อสินค้าที่ส่งตรงจากผู้ผลิตถึงผู้บริโภค

ไผ่ พงศธร ขนเพลงฮิตมาร้องให้แฟนๆ ฟังอย่างจุใจ

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยสไตล์อีสาน มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินลูกทุ่งทุกวัน เริ่มด้วย 3 กรกฎาคม พบกับ ไผ่ พงศธร และ เก๋ กรกต ท็อปไลน์, 4 กรกฎาคม พบกับ ฟิล์ม ณรินทร์ทิพย์, 5 กรกฎาคม พบกับ ลูกตาล ชลธิชา, 6 กรกฎาคม พบกับ ปอ อรรณพ และ 7 กรกฎาคม พบกับ ปุยฝ้าย เดอะวอยซ์

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษ คือ ซื้อสินค้านาทีทองสุดคุ้ม และลุ้นเป็นผู้โชคดีรับสร้อยคอทองคำ 1 เส้นทุกวัน ตลอดการจัดงาน

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหนองบัวลำภูในฐานะผู้จัดงาน จึงขอเชิญชวนประชาชน ชาวกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑลมาช่วยกันอุดหนุนสินค้าภายในงานเพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับผู้ประกอบการได้พัฒนา ต่อยอดองค์ความรู้ เพิ่มความสามารถในการแข็งขันสู่ตลาดสากลต่อไป ในอนาคต

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.