News And Events

พบกับงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของศูนย์ Organic Farm Outlet 1-5 ก.ค.นี้ ที่เซ็นทรัลเวิลด์

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ Centralworld จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าของศูนย์ Organic Farm Outlet ตั้งแต่วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 ณ พื้นที่บริเวณหน้าลิฟต์ ชั้น G ฝั่งออฟฟิศ เซ็นทรัลเวิลด์

ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน หรือ Farm Outlet เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะเพิ่มรายได้ เพิ่มการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายในงาน ได้แก่ ผักปลอดสารพิษ พืชผักชนิดต่างๆ และผลไม้ตามฤดูกาล รวมถึงสินค้าแปรรูป รวมทั้งผลิตภัณฑ์ชุมชน

ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพจากแหล่งธรรมชาติ และสามารถส่งเสริมขยายช่องทางการจำหน่าย เชื่อมโยง พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น และเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้เกษตรกรที่เป็นสมาชิก หรือเกษตรกรรายย่อย ได้มีตลาดพร้อมช่องทางการจำหน่ายโดยตรง

ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic Farm Outlet) สามารถผลักดันให้เกษตรกร และชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพทางการแข่งขันเพิ่มขึ้น เพิ่มโอกาสการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ นำไปสู่การพัฒนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนสร้างรายได้หมุนเวียนในท้องถิ่น

สำหรับกิจกรรมที่ทางศูนย์ฯเข้าไปดำเนินการ ได้แก่ การส่งเสริมการจำหน่าย การเชื่อมโยงสินค้า การรณรงค์ การบริโภค การถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการผลิตสินค้าให้ได้คุณภาพและการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างตราสัญลักษณ์สินค้าและพัฒนาบรรจุภัณฑ์อีกด้วย

การจัดงานครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานที่ทำงานอยู่ในตึกสำนักงาน ซึ่งมีกำลังซื้อ และมีกระแสรักษ์สุขภาพค่อนข้างมาก

ซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่าย ได้แก่ สินค้าอาหารและเครื่องดื่มจากน้ำดอกมะพร้าว เครื่องดื่มผักและผลไม้เพื่อสุขภาพ ไอศกรีม หมี่กรอบ ข้าวกล้อง อะโวคาโด เสาวรส มะขามหวาน ทุเรียน มังคุด และผลไม้สดอื่นๆ รวมถึงเมี่ยงคำพร้อมทาน สินค้าแปรรูปและก๋วยเตี๋ยวลุยสวน ซึ่งเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.