News And Events

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นนทบุรี ไฟเขียวโครงการมอ’ไซค์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.62 ที่อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี บริษัท ซุนวูเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด ผู้ดําเนินธุรกิจสวัสดิการเพื่อสหกรณ์ ได้ทําพิธีลงนามความร่วมมือกับ บริษัท เดโก้ กรีน เอ็นเนอจี จํากัด ผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ารายใหญ่ภายใต้ แบรนด์ DECO โดยได้นําเอามอเตอร์ไซค์เทคโนโลยีไฟฟ้าจากประเทศไต้หวันมาใช้ เพื่อให้ครูได้สัมผัสยานยนต์พลังงานสะอาด ที่มีคุณภาพและมีความประหยัดสูงสุด

นายปกิจพณน์ ประเสริฐวัชร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซุนวู เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด กล่าวว่า “เป็นการมุ่งเน้นสร้างสวัสดิการให้กับสมาชิกสหกรณ์ และสร้างสรรค์นวัตกรรม สําหรับสังคมไร้เงินสด เพื่อยกระดับการ ให้บริการด้านต่างๆ สําหรับโครงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อครู เป็น 1 ใน 5 โครงการของเรา ที่เรามองเห็นว่าสามารถเข้าไปพัฒนาคุณภาพชีวิตครูได้ การที่เราได้ผนึกพันธมิตรกับ บริษัท เดโก กรีน เอ็นเนอร์จี จํากัด ก็เพราะเราเห็นว่าบริษัทนี้มีความมุ่งมั่นที่จะนําเทคโนโลยีการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมันเชื้อเพลิง เข้ามาสู่ธุรกิจยานยนต์ในประเทศไทย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลภาวะ นำพลังงานสะอาดมาทดแทนการใช้น้ำมัน โดยมุ่งเน้นไปที่รถจักรยานยนต์ ซึ่งเป็นยานพาหนะที่ได้รับความนิยมในประเทศมากที่สุด โดยจะนําเอาเทคโนโลยีจากประเทศไต้หวันมาใช้เพื่อให้คนไทยไดสัมผัสยานยนต์พลังงานสะอาด ที่มีคุณภาพและมีความประหยัด”

จากซ้าย: นายรัฐภูมิ  ชัยรังษี, นายชุน เฉิน, ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย, นายปกิจพณน์ ประเสริฐวัชร และนายวิเชษฐ์ เพ็ชรคง

นายชุน เฉิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดโก กรีน เอ็นเนอร์จี จํากัด กล่าวว่า “สําหรับรถมอเตอร์ไฟฟ้า รุ่น Superace(X) ที่ผลิตมาในโครงการนี้ มีข้อดีคือชาร์ตแบตเตอร์รี่ เพียง 2-3 ชั่วโมงวิ่งได้ 80 กิโลเมตร เครื่องยนต์เงียบไม่รบกวนผู้อื่น ดีไซน์ทันสมัย ใช้พลังงานจากไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว ประหยัดกว่าใช้น้ำมัน ค่าใช้จ่ายเพียง 10 สตางค์ต่อกิโลเมตร ไม่สร้างมลพิษเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จํากัด กล่าวว่า “การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ สอดคล้องกับนโยบายของสหกรณ์ ในการที่จะสร้างสวัสดิการให้กับสมาชิกของสหกรณ์”

นางจันทณีย์ น้อยพรหม ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จํากัด “ในขณะนี้สหกรณ์เองก็ได้เปิดให้บริการเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการออกมาเพื่อเอาไว้รองรับโครงการนี้ สมาชิกสามารถมาขอกู้เงินกับสหกรณ์ เพื่อเอาไปซื้อมอเตอร์ไซค์ในโครงการ ซึ่งสหกรณ์คิดว่าสามารถช่วยเหลือสมาชิกในเรื่องของดอกเบี้ยได้ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายได้อีกทางหนึ่งด้วย”

นายนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี 

พิธีลงนามในครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยตัวแทนบริษัทในกลุ่มพันธมิตร ที่จะร่วมขับเคลื่อน การจัดสวัสดิการ เพื่อข้าราชการครู ร่วมเป็นสักขีพยานประกอบด้วย บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน), บริษัท ลูเจนท์ (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท ไรซัน (ประเทศไทย) จํากัด, บริษัท ดีซีพีเวิลด์ จํากัด, บริษัท เอเชียไดเร็ค อินชัวรันส์โบรกเกอร์ จํากัด, บริษัท ธนทัตโซลูชั่น จํากัด และ บริษัท แยพ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

สําหรับ บริษัท ซุนวู เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด คือ ผู้ก่อตั้งโครงการสวัสดิการข้าราชการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีโครงการย่อย 5 โครงการประกอบด้วย

1)โครงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อครู

2)โครงการสวัสดิการพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและประกันภัยจากรถยนต์

3)โครงการมหาวิทยาลัยและโรงเรียนไร้เงินสด

4)โครงการสวัสดิการ เทคโนโลยีเพื่อครู

5)โครงการอาชีพเสริมครูก่อนวัยเกษียณ

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.