Sports+Education

“อรรคเดช” ประเดิมสวยคว้าแชมป์เพาะกาย ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อีลิท ฟิสิค แชมเปี้ยนชิพ 2019

ผ่านไปแล้วกับการแข่งขันวันแรก ในรายการแข่งขันเพาะกีฬากายและฟิตเนส ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล อีลิท ฟิสิค แชมเปี้ยนชิพ 2019 ที่ขอนแก่นฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น โดยมี นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการแข่งขัน

ร่วมด้วย นายศุกรีย์​ สุภาวรีกุล นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย, นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย, นางสาวจันทร์ทร พิมพ์สกุล ประธานแผนอุปถัมภ์กีฬาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), นางสาวนิสา ชาภู่พวง ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น, นายสายัณห์ มัครมย์ ผู้อำนวยการการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.ขอนแก่น มาร่วมเป็นเกียรติ

ซึ่งในงานนี้ได้มีการมอบเข็มกลัดแห่งเกียรติยศอันทรงคุณค่าสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย (TBPA Honorary Gold Pin) ให้กับ พอพล พรรณดี ประธานกีฬาเพาะกาย จ.อุดรธานี วัย 77 ปี บุคลากรผู้ทรงคุณค่าที่ได้สร้างคุณูปการแก่วงการกีฬาเพาะกายไทย

สำหรับการแข่งขันรายการนี้มีเป้าหมาย เพื่อใช้เวทีในการคัดเลือกนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสหน้าใหม่ ก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเพาะกาย เอเซีย แปซิฟิก บอดี้บิวดิ้ง แชมเปี้ยนชิพ 2019 ที่ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 ในช่วงเดือนสิงหาคม

กิจกรรมการแข่งขันรายการนี้ ถือเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนให้บุคลากร ทุกเพศ ทุกวัย ได้หันมาสนใจการออกกำลังกาย เป็นการเปิดโลกทัศน์รวมถึงเผยแพร่ความรู้และการพัฒนาอย่างถูกวิธีเกี่ยวกับการออกกำลังกาย ในกลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขั นอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาให้บูรณาการร่วมกัน

ด้านผลการแข่งขันวันแรก มีทั้งหมด 9 รุ่น เพาะกาย ชาย รุ่นน้ำหนัก 65 กก. ที่ 1 อรรคเดช ปลีนารัมย์, ที่ 2 ฐาปกรณ์ เจ็นพนัสสัก, ที่ 3 กัมพล ชอบตวงทอง เพาะกายชาย

รุ่นน้ำหนัก 70 กก. ที่ 1 พงศกร กาแก้ว, ที่ 2 จ.ส.ต.อุทัย ดำริห์, ที่ 3 จตุรงค์ แสงจำปา

รุ่นแอธเลติก ฟิสิค รุ่นความสูงไม่เกิน 170 ซม. ที่ 1 วิศรุต บุญศิริ, ที่ 2 กิตติภณ ฉ่ำมา, ที่ 3 ปริญญา มั่นพรรษา

รุ่นแอธเลติก ฟิสิค รุ่นความสูงไม่เกิน 175 ซม. ที่ 1 เสริมศักดิ์ พูลสวัสดิ์, ที่ 2 เอกลักษณ์ อุ่นประเสริฐ, ที่ 3 พีรพล พรถนอม

รุ่นแอธเลติก ฟิสิค รุ่นความสูงเกิน 175 ซม. ที่ 1 อธิวัฒน์ จำเนียรทรัพย์, ที่ 2 พฤฒิชัย ชินช่งจู, ที่ 3 สุทธิพงษ์ หิรัญพิศ

รุ่นโมเดล ฟิสิค หญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 160 ซม. ที่ 1 นภัสนันท์ หัวรักกิจ, ที่ 2 มัณฑนา เก๋วัน, ที่ 3 อชิรญา แปงเสน

รุ่นโมเดล ฟิสิค หญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 164 ซม. ที่ 1 สกุลธรา จันทะโก, ที่ 2 ถิรดา ค้าขึ้น, ที่ 3 รัชนีกร ศรีสุวรรณ

รุ่นโมเดล ฟิสิค หญิง รุ่นความสูงเกิน 164 ซม.ที่ 1 นาตาลี สุขโข, ที่ 2 นิภาพร เฉื่อยกลาง, ที่ 3 พรวิไล โพ (ลาว)

รุ่นโมเดล ฟิสิค หญิง รุ่นมาสเตอร์ อายุ 30 ปี ขึ้นไป ที่ 1 อชิรญา แปงเสน, ที่ 2 ถิรดา ค้าขึ้น, ที่ 3 พรวิไล โพ (ลาว)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.