News And Events

พบกับการจัดแสดงจำหน่ายสินค้าท่องเที่ยวชุมชนและลานวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย รามัญ จีน 10-14 มิ.ย.นี้

วันนี้ (4 มิถุนายน 2562) กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี และสมุทรปราการ แถลงข่าวความพร้อมการจัด “งานแสดงและจำหน่ายสินค้าท่องเที่ยวชุมชนและลานวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย รามัญ จีน ปี 2562” ภายใต้แนวคิด “เสน่ห์สีสัน ไทย รามัญ จีน” ณ ห้องสุขุมวิท 1-2 ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซนเตอร์พอยท์ เทอร์มินัล 21

“งานแสดงและจำหน่ายสินค้าท่องเที่ยวชุมชนและลานวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย รามัญ จีน ปี 2562” จะเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ของดีที่โดดเด่น และวิถีแห่งวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ มีกำหนดจัดงาน ณ ลานสแควร์ ซี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562

ภายในงานแถลงข่าวได้รับเกียรติจาก นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี, นายอุดม โอษฐยิ้มพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม, นางณัฏฐิรา แพงคุณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี และนางสาวภารดี บรรจงเกลี้ยง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ มาให้ข้อมูลการจัดงาน

นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เปิดเผยว่า ภาคการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี และสมุทรปราการ ถือเป็นกลุ่มจังหวัดภาคกลางที่มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย มีความผสมผสานกันทั้งเชิงประวัติศาสตร์ เชิงวัฒนธรรม วิถีชีวิต ธรรมชาติ การเกษตร เชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวโดยชุมชน

สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลปี พ.ศ. 2560 มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 11,669,045 คน และมีรายได้จากการท่องเที่ยว 18,829.39 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 จำนวนผู้เยี่ยมเยือนทั้งหมด 12,271,912 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.2 และมีรายได้จากการท่องเที่ยว 20,482.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 จะเห็นได้ว่ากลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ซึ่งการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวถือว่าเป็นโอกาสดีของกลุ่มจังหวัดที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและกระจายรายได้สู่ชุมชน

“เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดปทุมธานีดำเนินกิจกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าท่องเที่ยวและลานวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย รามัญ จีน ครั้งที่ 1 ณ ลานกิจกรรมเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร มีผู้ประกอบการและร้านค้าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี และสระบุรี เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนวนมากกว่า 60 ร้านค้า มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้ามูลค่า 2,225,926 บาท มีจำนวนประชาชนผู้สนใจและนักท่องเที่ยวเข้าชมงานกว่า 40,000 คน ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างดี” นายจรูญศักดิ์ กล่าว

สำหรับการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าท่องเที่ยวชุมชนและลานวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย รามัญ จีน ในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 14 มิถุนายน 2562 ณ ลานสแควร์ ซี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในแนวคิด “เสน่ห์สีสัน ไทย รามัญ จีน” หรือ “Colors of Culture” สื่อถึงการนำเสนออัตลักษณ์อันโดดเด่น ที่เป็นเสน่ห์และสีสันอันหลากหลายของกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล อันประกอบด้วยจังหวัดปทุมธานี นครปฐม นนทบุรี และสมุทรปราการ เพื่อให้ผู้เข้าชมงานสัมผัสกับวิถีแห่งวัฒนธรรมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไทย รามัญ จีน

นายอุดม โอษฐยิ้มพราย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม เผยว่า จังหวัดนครปฐมมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวพร้อมสรรพ ไม่ว่าจะเป็น แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทุ่งบัวแดง ที่มีเรือถ่อบริการนักท่องเที่ยว, บ้านทุ่งธรรมนา ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์และฟาร์มชุมชมชน ที่อำเภอสามพราน ส่วนร้านอาหารที่โดดเด่นนั้นมี บ้านปายนา

สำหรับผลิตภัณฑ์ของจังหวัดที่จะนำมาแสดงและจำหน่ายภายในงาน ประกอบด้วย ส้มโอพันธุ์ใหม่จากนครศรีธรรมราช พันธุ์ทับทิมสยาม, สินค้าจากบ้านพุทธโอสถ, ไอศกรีมส้มโอทองดี, ข้าวปิ่นเกษตร (ข้าวขาวหอมมะลิ+ข้าวน้ำแล้ง) รวมถึงโอทอปนวัตวิถีนครชัยศรี, มะพร้าวน้ำหอมสามพราน ฯลฯ

ด้านนางณัฏฐิรา แพงคุณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี เผยว่า จังหวัดนนทบุรีจะนำเครื่องปั้นดินเผาลายวิจิตร, ทอดมันหน่อกะลา รวมทั้งสินค้าโอทอปนวัตวิถี 4-5 ดาว อย่าง ขาหมูงามวงศ์วาน, เครื่องหนังธัญสุดา, การตัดเย็บเสื้อผ้าโดยกลุ่มเครือข่ายสตรี และน้ำมะพร้าวน้ำหอมปั่น มาจำหน่ายภายในงาน

ในขณะที่ นางสาวภารดี บรรจงเกลี้ยง หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ เผยว่าทางจังหวัดสมุทรปราการก็จะคัดสรรของดี เช่น สบู่ฟักข้าว, ปลาสลิดบางบ่อ, กุ้งเหยียด ชุมชนวัดสาขลา และกระเป๋าหนังจระเข้ มาจำหน่าย

ทั้งนี้ ภายใน “งานแสดงและจำหน่ายสินค้าท่องเที่ยวชุมชนและลานวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย รามัญ จีน ปี 2562” แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ ให้ผู้เข้าชมงานได้สัมผัสและค้นหา ประกอบด้วย

1. คูหาจำหน่ายสินค้าของดี 4 จังหวัดภาคกลางปริมณฑล (Local Product Pavilion) ที่มีความหลากหลาย ทั้งอาหาร ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน ฯลฯ โดดเด่นทั้งคุณภาพ ดีไซน์ แฝงไว้ด้วยเอกลักษณ์

2. นิทรรศการอลังการสินค้าชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว 4 จังหวัดภาคกลางปริมณฑล (Product Showcase & Tourism Exhibition) ที่นำเสนอให้เห็นถึงเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดให้ผู้เข้าชมงานต้องการเดินทางไปเยี่ยมเยือนสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

3. เวทีการแสดงและลานวัฒนธรรมพื้นถิ่นไทย รามัญ จีน (Colors of Culture Zone) ที่นำเสนอการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีที่งดงามและอุดมไปด้วยเอกลักษณ์พื้นถิ่นไทย รามัญ จีน โดยจัดการแสดงเป็นรอบสลับสับเปลี่ยนกับการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตลอดทั้งวัน ทุกวันที่มีการจัดงาน

“งานครั้งนี้จะเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และดึงดูดความสนใจ ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลเพิ่มมากขึ้น และเป็นการสร้างเศรษฐกิจและยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยว นำไปสู่การสร้างฐานรายได้ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลอย่างยั่งยืน” นายจรูญศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: