Technology

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ประจำปี 2562 สุดคึกคัก ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ คว้า 2 รางวัลใหญ่กลับบ้าน

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องเทคโนโลยีของหุ่นยนต์ให้แก่เยาวชนไทย ทั้งในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษา จึงจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ณ ห้องไดมอนด์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต

“การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นเป็นปีที่ 26 เพื่อยกระดับคุณภาพและขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษา เพื่อพัฒนาการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ Robotics&AI เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่ระดับนานาชาติ พร้อมขานรับนโยบาย Thailand 4.0 อย่างยั่งยืน

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีมอบถ้วยรางวัลของผู้ชนะการแข่งขัน

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ กล่าวว่า “การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย นับเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าเพราะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษาเกิดการเรียนรู้และสามารถบูรณาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรม และคณิตศาสตร์ ไปใช้ในการเชื่อมโยงแก้ปัญหาในชีวิตจริงและการประกอบอาชีพในอนาคต ตามแนวทางการจัดการศึกษา STEM Education ทั้งยังสนองตอบต่อนโยบาย ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งขอชื่นชมผลงานประดิษฐ์หุ่นยนต์ของผู้เข้าแข่งขันทุกท่านที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสารถอันจะพัฒนาให้เป็นพลังที่มีคุณค่าต่อประเทศ และสมควรสนับสนุนกิจกรรมนี้ให้มีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดไป”

นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์

ศ.กิตติคุณ ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล กล่าวเพิ่มเติมว่า การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ได้รับความสนใจและการตอบรับจากผู้ที่ชื่นชอบวิทยาการหุ่นยนต์เป็นจำนวนมาก โดยปีนี้มีนักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 1,359 คน หรือ 423 ทีม และได้ทำการแข่งขันคัดเลือกเพื่อเฟ้นหาผู้ที่ผ่านเข้าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

ศ.กิตติคุณ ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล

ในการนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่สมาคมส่งเสริมและเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และผู้เข้าแข่งขันอย่างหาที่สุดมิได้ที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 จำนวน 4 ถ้วยรางวัล ได้แก่

1. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 26
– เกมการแข่งขัน “ขี่ม้าส่งสาร สะท้านขุนเขา” เพื่อคัดเลือกทีมหุ่นยนต์ตัวแทนระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robot Contest Thailand เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ ประเทศมองโกเลีย

2. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 19
– พบกับเยาวชนระดับมัธยมศึกษา ทั้ง 42 ทีม จากทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 333 ทีม ทั่วประเทศ ผ่านเข้ารอบสุดท้ายเพื่อมาชิงชัยเป็นแชมป์หนึ่งเดียวของประเทศ

โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 เกมการแข่งขัน คือ “Robo Bit Racer หรือ หุ่นยนต์เจ้าสนาม” และ “Mission Challenge หรือ หุ่นยนต์พิชิตภารกิจ”

4. การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ครั้งที่ 14
– เกมการแข่งขัน “Robo Harvester” เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Faeming) เพื่อสร้างต้นแบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติที่สามารถปฏิบัติงานได้ภายในพืชสวนจำลอง

ศ.กิตติคุณ ดร.วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล รับมอบของที่ระลึกจาก นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์

โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมเป็นผู้สนับสนุน และศูนย์การค้าเซียร์รังสิต เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดการแข่งขัน

สำหรับบรรยากาศในการแข่งขันเต็มไปด้วยความคึกคัก เพราะ 8 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบมา จะต้องเข้าร่วมชิงชัยกับอีก 8 ทีมสุดท้ายจากระดับอาชีวศึกษา ในการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robot Contest Thailand 2019 จัดโดย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขัน ABU Robot Contest Thailand 2019 จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขัน ABU ROBOCON 2019 ซึ่งประเทศมองโกเลียเป็นเจ้าภาพ โดยทีมที่ชนะได้แก่ ทีม ลูกเจ้าแม่คลองประปา The Attempt จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ถัดมาที่สนามแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ที่จัดการแข่งขันภายใต้ชื่อเกม “Robo Havester” หรือหุ่นยนต์เก็บผลไม้ เป็นการแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์สำหรับเอื้อประโยชน์ในการทำเกษตรกรรม โดยเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่มีความรู้ด้าน PLC (Program Logic Controller) ได้นำความรู้ทางด้านทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมกลไกนำไปสู่การประดิษฐ์หุ่นยนต์ ให้สามารถเลียนแบบลักษณะการเคลื่อนไหวของมนุษย์

สำหรับการแข่งขันนี้ทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องประดิษฐ์หุ่นยนต์ด้วยโปรแกรม PLC ให้สามารถตรวจวิเคราะห์ผลไม้จากต้นไม้ แล้วเก็บเกี่ยวผลไม้สุก และผลไม้เน่าแยกออกจากกัน และในที่สุดก็ได้ทีมที่สามารถโปรแกรมหุ่นยนต์ได้แม่นยำคว้าแชมป์การแข่งขัน หุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition 2019 ไปครอง นั่นคือ ทีม TNI48 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

ต่อกันที่สนามหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเรียกความสนใจจากผู้ชมได้อย่างล้นหลาม โดยการแข่งขัน “Robo Bit Racer หรือ หุ่นยนต์เจ้าสนาม” เป็นเกมการแข่งขันสร้างและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นในแบบอัตโนมัติ โดยใช้บอร์ด Micro bit

ทีมที่ทำภารกิจครบและเร็วที่สุดจะเป็นผู้ชนะในการแข่งขันนี้ ซึ่งทีมที่เป็นผู้ชนะได้แก่ ทีม SKNROBOT #01 จาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ต่อด้วยการแข่งขันหุ่นยนต์ Mission Challenge หรือ หุ่นยนต์พิชิตภารกิจ เป็นการแข่งขันสร้างและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำภารกิจผ่านสิ่งกีดขวาง และความเป็นอุปสรรคต่อพื้นสนาม

ซึ่งกฎเกณฑ์ กติกา และสภาพแวดล้อมของสนามจะเปลี่ยนไปในทุกๆ ครั้งที่แข่งขัน ซึ่งทีมที่เป็นผู้ชนะได้แก่ ทีม PYP02 จาก โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

หลังจากจบการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ทุกประเภท นักเรียนและนิสิต นักศึกษา ทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันต่างรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่หาได้ยาก และได้เปิดโอกาสให้กับตนเองในหลายๆ ด้าน เช่น ความคิด ความสามารถ ประสบการณ์ ซึ่งจะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตของตนเองและถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้

ตลอดระยะเวลา 26 ปีของการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ระดับอุดมศึกษา 19 ปี ในระดับยุวชน และ 14 ปี ในประเภทการแข่งขัน ส.ส.ท. – PLC Competition ส.ส.ท. ได้สร้างสีสันและเกมการแข่งขันหุ่นยนต์ที่ท้าทายความสามารถของเหล่านิสิตนักศึกษา นักเรียน มาอย่างต่อเนื่อง ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้เยาวชนรู้จักการทำงานเป็นทีมและนำความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมา มาใช้ให้เกิดประโยชน์และการที่เยาวชนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันประดิษฐ์ ร่วมกันแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ที่มากไปกว่านั้นคือ การแสดงออกซึ่งความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาด้วยการจับมือแสดงความยินดีกับผู้ชนะนั้น สร้างความน่าชื่นชม และถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์

ผลการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัล หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 26 (ระดับอุดมศึกษา) เกมการแข่งขัน: “ขี่ม้าส่งสาร สะท้านขุนเขา”

รางวัล ทีม สถาบัน
ชนะเลิศ (เงินรางวัล 50,000 บาท) ลูกเจ้าแม่คลองประปา  The Attempt มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล 30,000 บาท) ลูกเจ้าแม่คลองประปา  All Star Return มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) PIT-BOT สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) iRAP Fe มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคนิคยอดเยี่ยม (เงินรางวัล 10,000 บาท) KANKRAO THE NEXT GEN มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
TPA Robot of The Year (เงินรางวัล 10,000 บาท) GOLDGEAR สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

รางวัล ส.ส.ท. PLC Competition  ครั้งที่ 14 (ระดับอุดมศึกษา) เกมการแข่งขัน: “RoboHavester” หรือหุ่นยนต์เก็บผลไม้

รางวัล ทีม สถาบัน
ชนะเลิศ (เงินรางวัล 50,000 บาท) TNI48 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล 30,000 บาท) iSuccess มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) OverSize มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 10,000 บาท) Witch doctor มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคนิคยอดเยี่ยม (เงินรางวัล 10,000 บาท) iSuccess มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

รางวัล หุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 19 (ระดับมัธยมศึกษา)
เกมการแข่งขัน: “Robo Bit Racer หรือ หุ่นยนต์เจ้าสนาม”

รางวัล ทีม โรงเรียน
ชนะเลิศ (เงินรางวัล 15,000 บาท) SKNROBOT #01 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล 10,000 บาท) RK-ROBOT ID โรงเรียนร่องคำ
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 5,000 บาท) BRR Junior โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 5,000 บาท) PYP01 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

เกมการแข่งขัน: “Mission Challenge หรือ หุ่นยนต์พิชิตภารกิจ”

รางวัล ทีม โรงเรียน
ชนะเลิศ (เงินรางวัล 15,000 บาท) PYP02 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม
รองชนะเลิศ อันดับ 1 (เงินรางวัล 10,000 บาท) Y.W. โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 5,000 บาท) CBRobot โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
รองชนะเลิศ อันดับ 2 (เงินรางวัล 5,000 บาท) PRC mee โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
Robo Rescue Super Team
(เงินรางวัล 10,000 บาท)
BCC Robot โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
Y.W. โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

รางวัล ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โดย สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น

รางวัล ทีม โรงเรียน
ชนะเลิศ “Robo Bit Racer หรือ หุ่นยนต์เจ้าสนาม” SKNROBOT #01 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
ชนะเลิศ “Mission Challenge หรือ หุ่นยนต์พิชิตภารกิจ” PYP02 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.