News And Events

“ซีพีเอ็น” ร่วมกับ จ.นนทบุรี จัด 2 งานใหญ่แห่งปี

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี แถลงข่าวการจัดงาน “เมืองนนท์ร่วมใจ สานพลังประชารัฐ 2562” ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจัดงานซิกเนเจอร์ของจังหวัดนนทบุรี 2 งานใหญ่แห่งปี

ได้แก่ “งาน Nonthaburi King Of Durian 2019” กับการประมูลทุเรียน 9 ลูกรายได้มอบเป็นการกุศล การจัดจำหน่ายทุเรียนจากทั่วประเทศกว่า 50 บูธ และ “งานพฤกษานนท์ 62” นำเสนอไม้ดอกไม้ประดับเด่นๆ ของจังหวัดนนทบุรี กิจกรรมประกวดไม้ดอกไม้ประดับ และร้านจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับกว่า 57 บูธ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

ภายในงานแถลงข่าวนำโดย รุจิเรศ นีรปัทมะ ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานรัฐกิจสัมพันธ์ และสรรหาที่ดิน-สถาบัน สายงานพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้าง บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และ สุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนนทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

โดยมีแขกรับเชิญชื่อดัง อาทิ อำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการ จ.นนทบุรี, กฤษณะ วจีไกรลาศ กรรมการเลขาธิการ หอการค้าไทย, ธนทัต ชวาลดิฐ ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.นนทบุรี, เรืองศักดิ์ แสงเพ็ญพราว ประธานสภาหอการค้า จ.นนทบุรี, ยลดา รองหานาม นางสาวไทย ปี พ.ศ. 2532, สำเนียง ขันพิมล เกษตร จ.นนทบุรี ร่วมงาน

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ภานุ แย้มศรี เปิดเผยว่า “งานเมืองนนท์ร่วมใจ สานพลังประชารัฐ 2562” ปีนี้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริม สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีมีศักยภาพ เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรผู้ผลิตในพื้นที่และเกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระดับฐานราก และเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งที่จะทำให้เกษตรกรมีโอกาสทดลองตลาดในศูนย์การค้า และให้เกษตรกรได้พัฒนาคุณภาพสินค้าของตนเองจากตลาดชุมชนสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด อีกทั้งผู้บริโภคมีโอกาสเลือกซื้อสินค้าของดีเมืองนนท์ ทั้งทุเรียนนนท์และไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดนนทบุรี ในราคายุติธรรมจากเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรง โดยได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนอยางเป็นประชารัฐ ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี, บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนนทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด, หอการค้าจังหวัดนนทบุรี, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี, บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นนทบุรี” เป็นจังหวัดหนึ่งในปริมณฑลใกล้กรุงเทพฯ ที่มีความเจริญด้านธุรกิจ มีความเป็นอยู่ของประชาชนที่เป็นลักษณะแบบสังคมเมือง มีพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพ มีของดีประจำจังหวัดที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ทุเรียนเมืองนนท์, ไม้ดอกไม้ประดับ ทาง ซีพีเอ็น ในฐานะภาคเอกชน เราจึงได้ร่วมมือกับภาครัฐ จัดงาน “เมืองนนท์ร่วมใจ สานพลังประชารัฐ 2562” นำของดีเมืองนนทบุรี มาจัดจำหน่าย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ถึง 2 งานใหญ่

นำโดย “งาน Nonthaburi King Of Durian 2019” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2562 มีไฮไลท์คือ “ประมูลทุเรียนนนท์” โดยในปีที่ผ่านมา ทุเรียนที่ได้รับการประมูลมีราคาแพงที่สุดในโลกถึง ลูกละ 8 แสนบาท และในปีนี้ได้มีการจัดทุเรียนไว้สำหรับการประมูลถึง 9 ลูก

นอกจากนี้ภายในงานได้เชิญบุคคลที่มีชื่อเสียงจากหลากหลายวงการมาร่วมงาน เพื่อให้งานทุเรียนมีชื่อเสียงโด่งดังและกระจายความสนใจสู่สังคมมากขึ้น ซึ่งรายได้จากการประมูลทุเรียนและการจำหน่ายโต๊ะจะมอบเป็นการกุศล รวมถึงการจัดจำหน่ายทุเรียนจากแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศและผลไม้จากชาวสวนนนท์ จำนวน 50 บูธ, กิจกรรมการสาธิต จำนวน 5 หลักสูตร, กิจกรรมการจัดเสวนา

นอกจากนี้ขอเชิญชมนิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ Geographical Indication (GI) ของ “ทุเรียนนนท์” และการปลูกทุเรียนแบบวิถีนนท์ พร้อมองค์ความรู้ต่างๆ ในการปลูกทุเรียนแบบวิถีนนท์ ซึ่งมีการปลูกในรูปแบบสวนผสมผสาน

ต่อด้วย “งานพฤกษานนท์ 62” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต นำเสนอไม้ดอกไม้ประดับเด่นๆ ของจังหวัดนนทบุรี เพื่อการจัดสวนไม้ดอกไม้ประดับบริเวณภายในและภายนอกที่อยู่อาศัย โดยประกอบด้วยไม้ดอกไม้ประดับที่ฟอกอากาศ ช่วยดูดสารพิษ ในรูปแบบการจัดบ้านและสวนให้ลงตัวกับที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดมิเนียม เลือกซื้อพรรณไม้จากร้านจำหน่ายไม้ดอกกว่า 57 บูธ พบกับการประกวดสวนถาด, การจัดสวนในกระเช้า และประกวดไม้ดอกไม้ประดับ 4 ชนิด 17 ประเภท ได้แก่ ชวนชม, โกสน, อโกลนีมา และ หน้าวัวใบ และการสาธิตเพิ่มมูลค่าสินค้าไม้ดอกไม้ประดับและสินค้าเกษตร

ขอชวนร่วมงาน “เมืองนนท์ร่วมใจ สานพลังประชารัฐ 2562” ของดีเมืองนนทบุรี ได้แก่ “Nonthaburi King Of Durian 2019 ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน และ พฤกษานนท์ 62” วันที่ 13-17 มิถุนายน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.