News And Events

“ดู๋ สัญญา-แบงค์ ธิติ” ร่วมเปิดตัวภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ชุดใหม่ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ

ในโอกาสครบรอบ 50 ปี มูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดงาน “50 ปี มูลนิธิรามาธิบดีฯ…สานต่อการให้ไม่สิ้นสุด” เพื่อแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “โรคร้ายไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียว” และ “คนไม่ป่วยก็ทุกข์ ไม่ต่างกัน” เพื่อระดมทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์แห่งใหม่ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งอยู่ที่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ และพรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ พร้อมด้วยนักแสดงจิตอาสา “แบงค์” ธิติ มหาโยธารักษ์ และ “ดู๋” สัญญา คุณากร เป็นพิธีกร ณ เซ็นทรัล คอร์ท ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าวว่า “สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ได้เปิดรักษาผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยใน รวมถึงเปิดบริการห้องผ่าตัดและศูนย์ไตเทียมแล้ว แต่เนื่องจากมีบุคลากรจำกัด และยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ในขณะนี้ยังระดมทุนจัดซื้ออย่างต่อเนื่อง จึงยังไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบ แต่ทางสถาบันฯ มีแผนรองรับการขยายตัวนี้ขึ้นไปเรื่อยๆ โดยจะเปิดให้บริการห้องสวนหัวใจ ห้องส่องกล้องเร็วๆ นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มคนไข้ที่มีเพิ่มขึ้นเช่นกัน”

“สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นอกจากเป็นโรงพยาบาลแล้วยังเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาและวิจัย เพื่อผลิตบุคลากรการแพทย์ที่มีคุณภาพทุกระดับ เน้นด้านการศึกษาฝึกอบรมของแพทย์ พยาบาล นักวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยซับซ้อน รวมทั้งเป็นศูนย์วิจัยเกี่ยวกับปัญหาด้านสาธารณสุขสำคัญๆ ของประเทศ ตลอดจนเป็นศูนย์กลางเผยแพร่วิทยาการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยให้กับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ” ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร กล่าวเสริม

พรรณสิรี คุณากรไพบูลย์ศิริ ผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ กล่าวถึงพันธกิจสำคัญว่า “ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิรามาธิบดีฯ ตระหนักดีว่า ยังมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือ จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างทั่วถึง และสนับสนุนพันธกิจต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อพัฒนาวงการสาธารณสุข ทั้งทางด้านงานวิจัยและผลิตบุคลากรทางการแพทย์ และยังคงเดินหน้าเป็นฟันเฟืองสำคัญเชื่อมโยงวัฏจักรแห่งการให้ต่อไป เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ตามปณิธาน “คำว่าให้…ไม่สิ้นสุด”

“เครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐนั้นไม่ได้ทำหน้าที่ในการช่วยตรวจวินิจฉัย หรือรักษาผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังเป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียนชิ้นสำคัญของนักศึกษาแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์อีกด้วย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ยังคงขาดแคลนทุนในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์อีกเป็นจำนวนมากจึงจะสามารถให้บริการรักษาได้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพ มูลนิธิรามาธิบดีฯ จึงได้จัดทำภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนประชาชนมาร่วมบริจาคเงิน”

ภายในงานดังกล่าว ผู้ร่วมงานได้รับฟังเรื่องราวของ “การ์ตูน” ธีริศรา อาชาฤทธิ์ พร้อมคุณพ่อ ร้อยตรีศักดิโชติ และคุณแม่ สิบเอกหญิง อรทัย อาชาฤทธิ์ ร่วมบอกเล่าเรื่องราวชีวิตจริงของธีริศราที่ป่วยเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดชนิดเขียว หลังธีริศราลืมตาสู่โลกภายนอกได้ 10 วันทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ผ่าตัดเพื่อเพิ่มปริมาณเลือดให้ไปที่ปอด เนื่องจากธีริศราไม่มีหลอดเลือดจากหัวใจไปยังปอด เมื่ออายุครบ 3 ขวบ ธีริศราต้องเข้ารับการผ่าตัดใหญ่อีกครั้ง เพื่อเชื่อมหลอดเลือดระหว่างหัวใจกับปอดใหม่ ภายหลังการรักษาไม่ได้ผลจึงเปลี่ยนมารักษาโดยการใส่ขดลวดเข้าไปในหลอดเลือดแทน ภายหลังการผ่าตัดรักษาอีกหลายครั้ง ธีริศราก็เริ่มตอบสนองต่อการรักษาเป็นอย่างดีจนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

ภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ดังกล่าว มีเค้าโครงจากเรื่องจริงที่พบเห็นได้จากทุกครอบครัวที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ปฏิเสธไม่ได้ว่า จะเห็นคนข้างตัว ไม่ว่าจะเป็น พ่อ แม่ สามี ภรรยา หรือลูกๆ ที่ร่วมเจ็บปวด และต่อสู้กับโรคร้ายไปพร้อมกัน ดังนั้นเงินบริจาคจากทุกคนนอกจากจะช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาและกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแล้ว ยังมีส่วนช่วยคืนคนรัก คืนลูก คืนสมาชิกในครอบครัวให้ได้อยู่ร่วมกันอีกครั้ง

นอกจากนี้ ทางมูลนิธิยังได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจาก เดอะ ลีโอ เบอร์เนทท์ กรุ๊ป ประเทศไทย เอเยนซี่โฆษณาชื่อดังของเมืองไทย ที่มีประวัติความเป็นมาและผลงานที่น่าสนใจ ช่วยวางแผนทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างและบรรลุเป้าหมายในด้านการระดมเงินบริจาคมาจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติ 9 นักแสดงจิตอาสา นำโดย “หมิว” ลลิตา ปัญโญภาส, แอน ทองประสม, “แอฟ” ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ, “ดู๋” สัญญา คุณากร 2 พระนางคู่ขวัญ “โป๊บ” ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ และ “เบลล่า” ราณี แคมเปน รวมถึงทีมนักแสดงขวัญใจวัยทีน ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์, “สกาย” วงศ์รวี นทีธร และ “แบงค์” ธิติ มหาโยธารักษ์ มาร่วมถ่ายทำภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ชุดพิเศษด้วย สามารถรับชมพร้อมกันทางโทรทัศน์ เว็บไซต์ และ ยูทูป ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป

ทั้งนี้ นอกจากการบริจาคเงินแล้ว ทุกคนยังสามารถช่วยเหลือได้ด้วยการสนับสนุนของที่ระลึกคอลเล็คชั่นหัวใจอินฟินิตี้ประจำปี 2019 ซึ่งประกอบด้วยสินค้าไลฟ์สไตล์ต่างๆ อาทิ เสื้อยืดทีเชิ้ต (199 บาท) เสื้อโปโล (300 บาท) หมวก (170 บาท) กระเป๋า (39-300 บาท) ร่ม (200 บาท) และกระติกน้ำ (190, 300 บาท) สกรีนลายหัวใจที่ต่อกันตามแบบสัญลักษณ์ ‘อินฟินิตี้’ (Infinity) สื่อถึง “คำว่าให้…ไม่สิ้นสุด”
ส่งต่อความหมายการให้ที่มาจากใจ และแบ่งปันให้ผู้อื่นได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ผ่านมูลนิธิรามาธิบดีฯ

สามารถบริจาคเงินได้ที่ ธ.ไทยพาณิชย์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 026-3-05216-3 ธ.กรุงเทพ บัญชีกระแสรายวัน) เลขที่ 090-3-50015-5 หรือบริจาคออนไลน์ทาง http://www.ramafoundation.or.th โทร. 02-201-1111

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.