Lifestyle+Travel

จังหวัดระยอง ชวนสัมผัสวิถีชาวเล…เสน่ห์ประแส ในงาน “ถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล” ครั้งที่ 3

จังหวัดระยอง นำโดย นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ปี 2562 “ถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล” ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

โดยงาน “ถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล” ครั้งที่ 3 เป็นกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง มีกำหนดการจัดงานในวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส

ภายในงานแถลงข่าวมี นายชัยวัฒน์ สวัสดิภูมิ ปลัดอาวุโส, นายไชยรัตน์ เอื้อตระกูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากน้ำประแส และนางสุวรรณา โดตี้ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระยอง พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันให้ข้อมูลการจัดงาน

นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดที่มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอันดับต้นๆ ของประเทศได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นเมืองอุตสาหกรรม เมืองเกษตรกรรมทางอาหารทะเล การเกษตรที่มีผลไม้มากมายหลายชนิด

แม่น้ำประแสร์

ที่สำคัญยังมีสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งได้รับการชื่นชม มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ รวมถึงมีศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวหลากหลายประเภท เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล การท่องเที่ยวเชิงกีฬา การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีชุมชน เป็นต้น ทั้งยังมีทรัพยากรที่หลากหลายทางธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น ทะเล ป่าเขา น้ำตก ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของผู้คน ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่น เหล่านี้ล้วนเป็นทรัพยากรทรงคุณค่า

แม่น้ำประแสร์

“ครั้งนี้การจัดกิจกรรม “ถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล” ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ดำเนินการโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง และได้รับความร่วมมือจาก ชาวชุนชนปากน้ำประแส เทศบาลตำบลปากน้ำประแส สภาอุตสาหกรรมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระยอง สมาคมประมงพื้นบ้าน ร้านค้า และบ้านพักโฮมสเตย์ในชุมชน กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม และวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส ตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพมหานคร และจากจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งพี่น้องประชาชนในชุมชน ต่างชุมชน ในจังหวัดระยอง

“การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างสีสัน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง การท่องเที่ยวชุมชน วิถีถิ่น วิถีประมง ชายฝั่งทะเล ปากน้ำประแส อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับชุมชนที่ได้ถ่ายทอดวัฒนธรรม อาหารท้องถิ่น เครื่องดื่ม สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนปากน้ำประแส ต่อสาธารณชน ให้เป็นที่เผยแพร่และรู้จัก พร้อมได้มาสัมผัสวิถีชีวิตคนริมทะเลอย่างแท้จริง ตรงตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาจังหวัดระยอง ในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชาวเลอย่างยั่งยืนสืบไป” นายพงษ์อนันต์ กล่าว

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน “ถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล” ครั้งที่ 3 มีดังนี้

1. เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ และสะท้อนคุณค่าการท่องเที่ยวตามแนวทางการตลาดยุคใหม่

2. เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยนำวัฒนธรรมด้านอาหารท้องถิ่น มาเป็นสื่อในการนำเสนอสู่ตลาดท่องเที่ยว

บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด ร้านบุฟเฟ่ต์ทะเลตราด สาขา 2

3. เพื่อสร้างการรับรู้ภูมิปัญญาประมงพื้นถิ่น ให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่การจัดกิจกรรมเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดคุณภาพ

4. เพื่อเป็นการสร้างอาชีพต่อชุมชนที่ร่วมกันอนุรักษ์อาหารพื้นเมือง พัฒนาต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน

สำหรับกิจกรรม “ถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล” กำหนดและสร้างรูปแบบของกิจกรรม รวมถึงการตกแต่งพื้นที่การจัดงานเชิงการท่องเที่ยวผสมผสานกลิ่นอายอาหารทะเลและประมงพื้นบ้าน โดยนำแนวคิดการนำจุดเด่นหลายด้านทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งเชื่อมโยงสู่วัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารการกิน โดยเฉพาะอาหารทะเล ที่มีความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นแนวคิดที่ได้นำอาหารทะเลมาเป็นจุดขาย ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งปากน้ำประแส เป็นแหล่งเศรษฐกิจทางการประมง หลากหลายชนิดมาก จึงเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเล

นายสุรชัย ยุติธรรมนนท์ นายอำเภอแกลง กล่าวว่า “ในงานเราจัดให้มีโซนบุฟเฟต์ทะเลปิ้งย่างริมเลประแส จากร้านค้าในชุมชน ท้าให้ทาน ราคาเพียง 234 บาท นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการร้านอาหารหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มประมง ในการมาร่วมออกร้าน  จำนวนถึง 60 กว่าร้านค้า

“ทั้งยังมีการบริการท่องเที่ยวในชุมชน โดยสามล้อชุมชน พาทุกท่านสักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อันเป็นที่เคารพรักของชาวประแส พากราบไหว้พระเจดีย์เก่าแก่ ณ วัดสมมุติเทพฐาปนาราม วัดที่ รัชกาลที่ 5 ได้โปรดให้ทรงสร้างครั้งเสด็จประพาสมายังปากน้ำประแส ฝั่งริมทะเลแหลมสน และพาลัดเลาะชมบ้านเก่าริมน้ำ สัมผัสวิถีชีวิตคนประแส

ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง ที่วัดสมมุติเทพฐาปนาราม
พระเจดีย์เก่าแก่ วัดสมมุติเทพฐาปนาราม

“ก่อนพาไปเที่ยวชมความสวยงาม unseen ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งโปรงทอง ก่อนแวะสักการะ ต้นตะเคียนคู่ ที่อยู่คู่กับชาวปากน้ำประแสมาหลายร้อยปี เป็นรุกขมรดกแผ่นดินที่หาชมได้ยากยิ่ง และมาจบที่เรือรบหลวงประแส เรือรบที่มีประวัติอันยาวนาน ก่อนจะมาตั้งเป็นอนุสรณ์ให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม”

วิถีชีวิตชาวปากน้ำประแส

นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร กล่าวตบท้ายว่า “นอกเหนือกิจกรรมการออกร้าน บุฟเฟต์อาหารทะเล การท่องเที่ยวชุมชนแล้ว ในวันที่ 31 พฤษภาคม ยังกำหนดให้เป็นวันพิธีเปิดงาน ซึ่งมีกิจกรรมมากมายบนเวที ทั้งการแสดงชุมชน การแสดงดนตรี จากวงศิลปิน แซ๊ค ชุมแพ และวันที่ 1 มิถุนายน ยังมีคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ อัดแน่น 4 ชั่วโมงเต็ม จากศิลปินแชมป์ 18 สมัย ในรายการศึกวันดวลเพลง ‘เบียร์ – พร้อมพงษ์ วงษ์อินดา’ ทั้งหมดนี้เชื่อว่าล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยดึงความสนใจและสร้างกระแสให้ประแส ชุมชนหมู่บ้านประมง ในจังหวัดระยองได้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น”

เรือประมงและเรือนำเที่ยว มุมมองจากศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

สนใจสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับงาน “ถนนท่องเที่ยววิถีชาวเล” ครั้งที่ 3 ได้ที่ โทร. 096 594 5493

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.