News And Events

เดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมเฉลิมพระเกียรติ

บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒” เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กึกก้องไปทั้งแผ่นดิน ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00 น.

งานนี้จัดที่บริเวณหน้าศูนย์การค้า เดอะมอลล์ ทุกสาขา (ยกเว้น เดอะมอลล์ รามคำแหง), ดิ เอ็มควอเทียร์, พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ และบลูพอร์ต หัวหิน พร้อมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมราชา” ที่ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรี่ยม และเดอะมอลล์ บางกะปิ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 ที่ ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ได้เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒” เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 16.30 น. เชิญชวนประชาชนร่วมชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธี พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล โดยมีคณะผู้บริหาร, พนักงาน บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด และประชาชน ร่วมแสดงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกัน

จากนั้น เวลา 19.00 น. คุณกฤษณา อัมพุช รองประธานกรรมการ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และประชาชน ร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พร้อมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชากันอย่างกึกก้อง เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

และร่วมชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติ อาทิ การแสดงหุ่นละครเล็ก ชุด ชักนาคดึกดำบรรพ์ จากหุ่นละครเล็กโจหลุยส์, การแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ ชุด พระรามครองเมือง, การบรรเลงเพลงเทิดพระเกียรติ จาก วงดนตรีออเคสต้าดุริยางค์ทหารอากาศ พร้อมชื่นชมนิทรรศการ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมราชา” นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 จาก 5 ศิลปินผู้ทรงคุณวุฒิของเมืองไทย ได้แก่ นายอำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ, นายศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, นายจิตต์สิงห์ สมบุญ, นายณกรณ์ (ลิค) ศรีประเสริฐ และนายชลิต นาคพะวัน ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 12 พฤษภาคม ศกนี้ ที่ เอ็มโพเรี่ยม แกเลอรี่ ชั้น เอ็ม

ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ เชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ใต้ร่มพระบารมี สดุดีจอมราชา” ที่ บริเวณ แฟชั่น ฮอลล์ ตั้งแต่วันนี้ – 8 พฤษภาคม 2562 ภายในงานพบกับการแสดงวีดีทัศน์พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และสารคดีชุด “พระบรมราชาภิเษก”

นิทรรศการภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ จากเหล่าศิลปินมากฝีมือ ได้แก่ นายสราวุธ อิสรานุวรรธน์, นายอดิศักดิ์ พานิชยกุล, นายบรรหาร ไทธนบูรณ์, นางสาวพรพรรณ ศรีธนาบุตร, นายเชาว์ ชุมลาภ เป็นต้น

และ นิทรรศการ House Of Stamps รวบรวมตราไปรษณียากรพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 จากไปรษณีย์ไทย เช่น วันสถาปนามกุฎราชกุมาร, ระลึกทรงบรรลุนิติภาวะ, มหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 5 รอบ ฯลฯ พร้อมจำหน่ายตราไปรษณียากรที่ระลึก ชุดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 โดยเริ่มจำหน่ายวันแรก ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด เชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ที่ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์, พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ และ บลูพอร์ต หัวหิน ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2562 ณ จุดลงนามถวายพระพร ที่ทางศูนย์การค้าได้จัดเตรียมไว้อย่างงดงาม โดยได้ประดับพระบรมฉายาลักษณ์ และตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างสมพระเกียรติ

อีกทั้งขอเชิญชวนประชาชนร่วมเก็บภาพประวัติศาสตร์ความงดงามของไม้ดอกไม้ประดับในเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ ทั้ง 2 ฝั่ง (ฝั่งป้อมมหากาฬ และฝั่งหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ) ที่รังสรรค์ โดย กรุงเทพมหานคร และ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2562

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.