News And Events

คณะสถาปัตย์จุฬาฯ จัดกิจกรรม “O2Run : Pre-Running วิ่งสร้างเมือง 2019”

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดกิจกรรม “O2Run : Pre-Running วิ่งสร้างเมือง” และงานเสวนาวิ่งสร้างเมือง “ลมหายใจของคนเมือง” ณ พิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย บางกระเจ้า จ.สมุทรปราการ ซึ่งเป็นภารกิจหลักของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้ความสำคัญในการสร้างประโยชน์เพื่อสังคม

ภายในงานมีการเสวนาวิ่งสร้างเมือง หัวข้อ “ลมหายใจของคนเมือง” โดยมี คุณกฤษณะ ธนะธนิต, คุณวรรณพร พรประภา, คุณประกิต พนานุรัตน์, คุณเกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์, และคุณสุกิจ พลับจ่าง ผู้แทนจากบางกระเจ้า มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองกัน

คุณกฤษณะ ธนะธนิต นายกสมาคมศิษย์เก่าคนปัจจุบัน เปิดเผยว่า กิจกรรม “วิ่งสร้างเมือง” หรือ Run for Better City : R4BC เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยเริ่มต้นจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2016 ในโอกาสครบรอบ 83 ปี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีนิสิตเก่า นิสิตปัจจุบัน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมจำนวนมาก

กฤษณะ ธนะธนิต นายกสมาคมศิษย์เก่า คนปัจจุบัน

สำหรับปีนี้งานวิ่งสร้างเมืองจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “วิ่งสร้างเมือง 2019 ลมหายใจ” หรือ ออกซิเจน (O2) โดยทางคณะสถาปัตยกรรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความตั้งใจและมุ่งมั่นเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่เมือง เพราะต้นไม้ล้วนหายใจออกมาเป็นออกซิเจน (O2) คืนกลับมาให้คนเมืองใช้หายใจ

บรรยากาศงานวิ่งสร้างเมือง ปี 2018

กิจกรรม O2Run: Pre-Running วิ่งสร้างเมือง 2019 ที่จัดขึ้นในวันแถลงข่าว เป็นการวิ่ง Fun run ระยะสั้นๆ 5 กิโลเมตร ในพื้นที่ร่มรื่นของบางกระเจ้า ผ่านในพื้นที่ที่ทางสมาคมต้องการจะพัฒนาเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งภายในงานมีรุ่นพี่ รุ่นน้อง นิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 100 คน ตลอดเส้นทางผู้ร่วมกิจกรรมจะได้พบเห็นสัมผัสความร่มรื่นของธรรมชาติของบางกระเจ้า สถานที่เรียกได้ว่าเป็นปอดขนาดใหญ่ของกรุงเทพฯ พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้กับเมืองหลวง เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของผังเมืองกรุงเทพมหานคร และจะได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของบางกระเจ้าที่พื้นที่สีเขียวได้เริ่มกลายสภาพไป

ด้านคุณประกิต พนานุรัตน์ ประธานจัดงานวิ่งสร้างเมือง 2018 กล่าวว่า “การจัดงานวิ่งสร้างเมืองปีแรก เมื่อปี 2016 นั้นจัดโดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อหารายได้สร้างตึกในคณะ ส่วนปีต่อมาได้โอนมาจัดโดยสมาคมนิสิตเก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งมาจัดซื้อต้นกล้ามอบให้คนที่มาร่วมวิ่งได้นำกลับไปปลูก เป็นการปลูกต้นไม้ให้กับเมืองของเราครับ”

คุณประกิต พนานุรัตน์ และคุณสุกิจ พลับจ่าง

คุณสุกิจ พลับจ่าง ผู้แทนจากบางกระเจ้า กล่าวว่า “ผมย้ายกลับมาอยู่ที่บางกระเจ้าได้ราว 20 ปี หลังจากที่ไปอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ๆ มาหลายที่ เมื่อกลับมาอยู่ที่บางกระเจ้าแรกๆ นั้นรู้สึกได้เลยว่าหายใจสะดวก เลยคิดจัดตั้งโครงการรักษาบ้านให้หิ่งห้อยขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2551 และฝันว่าจะทำให้บางกระเจ้าเป็นเกาะหิ่งห้อย ซึ่งปัจจุบันนี้บางกระเจ้าได้ผลิตออกซิเจนวันละ 6 ล้านตันให้กรุงเทพมหานคร ผมเห็นว่าเมื่อตอนนี้กรุงเทพฯ มีค่าฝุ่นละอองในอากาศเพิ่มขึ้น เราก็ควรตระหนักในเรื่องนี้กันมากขึ้นครับ”

ต้นกล้าที่มอบให้กับผู้มาร่วมงานวิ่งสร้างเมือง ปี 2018

นอกจากนี้ คุณเกี๊ยง เกียรติศักดิ์ ได้เล่าถึงแรงบันดาลใจของเพลง “ลมหายใจ” ที่แต่งขึ้นเพื่องานนี้โดยเฉพาะว่า “เพลงลมหายใจ เป็นเพลงที่แต่งให้เข้ากับบรรยากาศงานวิ่งที่มีความสนุก สบาย ผ่อนคลายความเครียด โดยเปรียบอากาศเป็นฉัน  และตอนจบของเพลงก็จะเป็นเหมือนเพลงทุกเพลงของวงเฉลียง ที่เป็นปลายเปิดให้คนฟังนำไปคิดต่อ สำหรับงานวิ่งสร้างเมืองในปีหน้า ผมได้รับเกียรติให้เป็นประธานงานวิ่ง ซึ่งคอนเซ็ปต์ก็จะเกี่ยวกับบางกระเจ้า เราก็จะมาเป็นผู้ช่วยยามเฝ้าหิ่งห้อยร่วมกับพี่สุกิจกันนะครับ”

พี่เกี๊ยง เกียรติศักดิ์ กับตัวอย่างเหรียญที่ทำจากใบไม้แห้งที่จะใช้แจกผู้ที่เข้าเส้นชัย

ด้าน ผศ. รัชด ชมภูนิช ประธานการจัดงานวิ่งสร้างเมือง 2019 กล่าวถึงกิจกรรม วิ่งสร้างเมือง 2019 ตอน: ลมหายใจ Run for Better City 2019 : O2 ที่จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2562 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าจะแบ่งระยะการวิ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่ มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร ระยะไมโครมาราธอน 5 กิโลเมตร และระยะนาโนมาราธอน 2.5 กิโลเมตร โดยเส้นทางการวิ่งจะอยู่ในบริเวณโดยรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรม ทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จะนำไปพัฒนาสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ต่อเมืองเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่บางกระเจ้า ซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เป็นปอดของเมืองกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลแหล่งสุดท้ายของเราให้คงอยู่เพื่ออนาคตของเมืองและลูกหลานต่อไป

คุณเกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ และคุณวรรณพร พรประภา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.